Instituttets aktiviteter foregår primært på engelsk.

Velkommen

til Institut for Virksomhedsledelse