Ekspertliste

Presserelaterede spørgsmål

Michael Schrøder
Press Officer

Tlf.: +4587152195
E-mail:

Instituttet har fire forskningssektioner. Herunder ses en oversigt over ekspertområder inden for hver sektion.

Klik på sektionen for at finde en ekspert. Bemærk venligst, at ikke alle forskere taler dansk. Alle taler engelsk.

Corporate Communication

Birte Asmuß
Strategy-as-practice
Organisationskommunikation
LedelseskommunikationArbejdspladsinteraktion
Kvalitative metoder

Finn Frandsen
Kriser, kriseledelse og krisekommunikation
Det offentlige kriseberedskab
Risikosamfund og risikoorganisationer
Stakeholdere og intermediaries (f.eks. brancheorganisationer)
Kommunikativ institutionalisme

Winni Johansen
Kriseledelse og krisekommunikation
Sociale medier og krisekommunikation
Virksomhedskommunikation i private og offentlige organisationer
Corporate branding og omdømme
Forandringsledelse og forandringskommunikation

Robert Ormrod
Politisk markedsføring
Forbrugeradfærd
Branding
Stakeholder management

Irene Pollach
Omdømmemanagement
Medieomdømme (virksomhedsnyheder)
Omdømme og CSR
Omdømme og sociale medier
Computerbaseret tekstanalyse

Silvia Ravazzani
Medarbejderkommunikation
Krisekommunikation
Diversitetsledelse
Strategisk framing
Sociale medier

Iris Rittenhofer
Globalisering og kommunikation
Konceptuelle og metodiske udfordringer for forskning fra globalisering
Netværksbaserede multiinteressentpartnerskaber og international markedsføring
Media as business
Kønsmainstreamingsstrategier i ledelse

Christa Thomsen
Kommunikation og branding af virksomheders sociale ansvar/bæredygtighed
Sociale partnerskaber og tværsektoriel kommunikation
Strategi-/forandringskommunikation og meningsskabelse
Employer branding
Kvalitative metoder

Innovation, Entrepreneurship and Information Systems

Carsten Bergenholtz
Sociale netværk i organisationer
Crowdsourcing
Idea-management systemer

Per Blenker
Entrepreneurship 
Entrepreneurshipuddannelse
Entrepreneuriel læring
Mulighedsskabelse

Charlotte J. Brandt
Offentlig digitalisering 
Organisatorisk indførelse og implementering af informationssystemer
Virksomhedsarkitektur
IT projektledelse
Systemudvikling

Andrea Carugati
Digital transformation
IT strategi
Virksomhedsarkitektur 
Implementering af obligatoriske IT systemer 
Digitalt understøttet arbejde

Lars Frederiksen
Innovationsledelse og strategi
Entrepreneurship og forretningsudvikling
Åben innovation: Vidensskabelse, -deling og -overførsel
Sociale netværk og grupper
Forretningsmodelinnovation
Software og infrastruktur

Franziska Günzel-Jensen
Etablering og udvikling af nye projekter
Forretningsmodelsinnovation
Processer for markeders og virksomheders opståen
Iværksætteri og innovation i den offentlige sektor
hybride organisationer
Kvalitative og blandede metoder

Lise Tordrup Heeager
IS projektledelse
Agil projektledelse
Agile organisationer
Softwareudvikling 

John Howells
Innovation og dennes udvikling
Forvaltning af intellektuel ejendom
Patenters rolle i teknologiudvikling
Private og offentlige strategier for forskning og udvikling (R&D)
Økonomisk adfærd og ejendomsret (fokuseret på patenter og patentlovgivning)

Constance Elizabeth Kampf
Styring af sociale medier
Virksomheders mediekommunikationsprocesser og praksisser
Strategisk projektkommunikation
Forskningsprojektledelse

Sune Dueholm Müller
IT-hjulpet innovation
Forretningsprocestransformation
IT-strategi og forretningsmodelsinnovation
Softwareprocesforbedring

Helle Neergaard 
Entrepreneurship
Entreprenant adfærd
Kvindelige iværksættere
Entrepreneuriel vækst

Nikolaus Obwegeser
Forretnings- og IT-tilpasning
IS implementering og udvikling
IT-drevet innovation
Accept og diffusion af teknologi
IT og forsyningskæden

Morten Rask
Internationalisering af virksomheder
Globale forretningsmodeller
Bæredygtig energi og transport
E-handel og e-markedspladser

Per Svejvig
Projektledelse og virtuel projektledelse
Outsourcing 
Enterprisesystemer (ES)
ES implementering og brug med tekniske organisatoriske aspekter 
Ledelse af IT-baserede forandringer

Helle Alsted Søndergaard 
Innovationsledelse
Idéledelse
Åben innovation 

Claus Thrane
Entreprenørskabsteori
Virksomhedsopstart og forretningsudvikling
Entreprenørskabsuddannelse og facilitering 
Mulighedsskabelse
Entreprenøriel identitetsskabelse 

Marketing

Jessica Aschemann-Witzel
Forbrugeradfærd og valg
Markedsføring og markedsføringskommunikation
Madspild og forbrugeradfærd
Sunde fødevarevalg og sunde spisevaner
Økologiske fødevaremarkeder og markedsføring

Tino Bech-Larsen
Forbrugeradfærd
Markedskommunikation
Branding 
Barrierer og facilitatorer for sunde spisevaner

Karen Brunsø
Forbrugeradfærd og fødevarevalg
Tværkulturel markedsføring
Familiebeslutninger og børns indflydelse

Polymeros Chrysochou
Branding
Brand performance og loyalitet
Sunde spisevaner
Forskning i emballage og mærkning
Markedsmodellering

Chris Ellegaard
Strategisk indkøb 
Global sourcing 
Interorganisatoriske forhold 
Social interaktion i kunde-leverandørrelationer
Supply chain management

Lars Esbjerg
Fødevaredetailhandelen
Markedsføringskanalstrategi
Interorganisatoriske forhold
Organisatorisk beslutningstagning
Forretningsnetværk

Klaus G. Grunert
Forbrugeradfærd
Brugerdrevet udvikling af nye produkter 
Kunderelationsstyring
Fødevaremarkedsføring, sunde spisevaner

Alice Grønhøj
Familier og børn som forbrugere
Bæredygtigt forbrug: energibesparelser, ’grønne’ indkøb, affaldshåndtering 
Fødevarer og sunde spisevaner                                        

Birger Boutrup Jensen 
Forbrugeres bearbejdning af prisinformation 
Forbrugerforskning

Liisa Lähteenmäki 
Forbrugeradfærd og fødevarevalg 
Sundhedsanprisninger og sundhed i fødevarevalg
Madspild i husholdningen
Integration af forbrugerindsigt i fødevareinnovation

Erik Kloppenborg Madsen 
Forretningsetik og virksomheders sociale ansvar
Markedsføring og bæredygtighed

Jacob Lund Orquin
Forbrugerpsykologi
Vurdering og beslutningstagning
Eye tracking

Susanne Pedersen
Forbrugeradfærd
Sunde spisevaner
Interventioner 
Familier og unge som forbrugere
Økologiske fødevarer  

Anne Peschel
Forbrugeradfærd 
Adfærdsbaseret prisfastsættelse
Eksperimenter 
Eye tracking
Analyse af skannerdata

John Thøgersen
Økologiske fødevarer 
Øko-mærkning 
Genbrug
Transportvalg
Energibesparende adfærd

Organisation, Strategy and Accounting

Jakob Arnoldi
Kinesisk handel
Sociale netværk
Social kapital
Risiko og usikkerhed
Risikostyring og finansielle teknologier

Anne Bøllingtoft
Organisatorisk adfærd
Forandringsledelse
Ledelse
Ledelsestræning 

Jesper Rosenberg Hansen
Offentlig ledelse
Forskelle mellem offentlige organisationer og private virksomheder
Strategisk ledelse i offentlige organisationer
Organisatorisk adfærd og ledelse i offentlige organisationer
Udlicitering i offentlige organisationer

Anna Holm
Strategisk ledelse
Forretningsudformning og forretningsmodelsinnovation
Medieforretningsmodeller
Strategisk personaleledelse
Strategisk bemanding: rekruttering, udvælgelse og fastholdelse
Arbejdsgiverbranding

Morten Jakobsen
Økonomistyring i landbruget 
Interorganisatorisk økonomistyring 
Omkostningsstyring
Præstationsmåling                                              

Peter Kesting
Entrepreneurship og etablering af nye foretagender 
Innovation (med særlig fokus på medarbejderdreven innovation)
Forhandling i forskning og praksis
Kinarelaterede emner

Ingo Kleindienst
Virksomheds-/forretningsstrategi
Global strategi/internationalisering
Strategiprocesser 
Direktører og topledere
Strategiske forandringer

Jakob Lauring 
International ledelse
Udstationerede og international HRM
Teams – virtuelle og face-to-face
Organisationsadfærd og organisationspsykologi
Mangfoldighedsledelse

Mona Toft Madsen 
Mellemledelse i nye organisationsformer
Ledelsesroller, -identiteter og -karrierer
Proceskonsultation
Organisatoriske forandringsprocesser

Panagiotis Mitkidis
Adfærdsøkonomi
Organisationspsykologi 
Sundhedsbeslutninger
Moralsk psykologi
Spilteori og samarbejde

Ann-Kristina Løkke Møller
Sygefravær
Strategisk personaleledelse i den offentlige sektor
Mobning på arbejdspladsen
Social kapital

Jørn Flohr Nielsen
Strategi og organisationsændringer i offentlige organisationer, herunder det offentlige sundhedsvæsen
Organisationsændringer og -udvikling
Organisationsændringsmodeller og -deltagelse
Organisatoriske aspekter ved service management

Robson Rocha
Multinationale/transnationale virksomheder
Brasilianske forretningssystemer og danske forretningssystemer
International strategi
Medarbejderdreven innovation
Arbejdsmiljø

René Rohrbeck
Virksomhedsfremsyn
Organisatorisk fremtidsorientering
Forretningsmodelsinnovation
Strategi
Innovationsledelse  

Pernille Smith
Vidensskabelse, -integration og -overførsel
Innovationsledelse og strategi
Koordination i selvledede grupper og delt lederskab
Social kognition

Elmer Fly Steensen 
Strategiprocesser: Hvordan virksomheder udvikler og opnår effektive strategier
Virksomhedsstrategi
Markedsføringsstrategi
Strategisk ledelse

Henrik B. Sørensen
Disruption og forretningsmodeller
Forandringsledelse
HR (personaleledelse og -strategier)
Ledelse og organisationsstrukturer
Forretningsstrategier

John Parm Ulhøi
Ledelsessystemer og forretningsmodeldesign 
Myndighedsfordeling og organisatorisk deltagelse
Organisatorisk fornyelse  
Innovationsledelse
Sammenspillet mellem menneskeskabte faktorer (industri og teknologi) og miljøet

Christian Waldstrøm
Netværk
Social netværksanalyse (SNA/ONA)
Social kapital
Videndeling
Sociale netværk og organisationer