Cool Snacks Seminar

Kan der udvikles snacks til de unge som er sunde og cool?

2012.09.13 | Merete Elmann

Date Tue 06 Nov
Time 11:30 16:00
Location Lokale 011, bygning 1324, Aarhus Universitet

Resultaterne fra forskningsprojektets ’Cool Snacks’ fremlægges på et seminar den 6. november 2012 kl. 11.30 til 16.00 i lokale 011, bygning 1324, Aarhus Universitet.

Projektet ’Cool Snacks’ har ved hjælp af en interdisciplinær tilgang kortlagt unge menneskers snacking vaner og på denne baggrund, med hjælp fra en række industripartnere, udviklet nye koncepter til sunde snacking produkter. Produkterne er med stor succes blevet testet i danske skoler.

På seminaret vil resultaterne blive præsenteret, og der vil blive diskuteret dannelse af et konsortium der sigter på en kommercialisering af de nye snacking koncepter.

Se programmet for dagen

Arrangementet er nu lukket for tilmelding.

Events