Center for Erhvervsforskning

Center for

Erhvervsforskning

  • Erhvervsdrivende fond med et almennyttigt sigte

Center for Erhvervsforsknings iværksætterpulje

Center for Erhvervsforskning (CEF) ønsker at investere i etablering af nye anpartsselskaber på basis af innovative ideer, der er udsprunget fra Aarhus BSS, Aarhus Universitet, dog gerne i samarbejde med personer fra andre fagområder. CEF kan tilbyde startkapital, bestyrelsespost og administrativ og regnskabsmæssig hjælp.

Målgruppen er studerende fra Aarhus BSS, der har fået en idé som følge af deres studium – maksimalt 1 år efter afslutning af studiet.

Desuden kan medarbejdere, der ønsker at etablere et selskab på basis af deres forskning, søge om midler fra iværksætterpuljen.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 1. november 2017 og ansøgninger sendes til Inger Larsen. CEF’s direktør og bestyrelsesformand pre-screener og sender ansøgningerne til behandling i bestyrelsen. Her udpeges kandidater, der inviteres til at indsende en udvidet ansøgning. For hvert muligt projekt udpeges en kontaktperson blandt bestyrelsens medlemmer. Endelig beslutning om udvælgelse og evt. investering træffes på bestyrelsesmøde i CEF i november/december måned 2017. Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

Ansøgningsskema 

Center for Business Research start-up funding

Center for Business Research (CEF ) wants to invest in establishment of new private limited companies based on innovative ideas that have emerged from Aarhus BSS, Aarhus University, but also in cooperation with persons from other fields. CEF can provide start-up capital, member of the board of your company and administrative and accounting assistance.

The target audience is students from Aarhus BSS that have got an idea as a result of their study - a maximum 1 year after completion of the study.

Staff at Aarhus BSS can also apply for funding of start-up companies based on their research at Aarhus BSS.

Application

Application deadline is 1 November, 2017, and applications are sent to Inger Larsen. The CEF chairman pre-screens and sends applications for consideration by the Board. The board identifies candidates who are invited to submit an extended application. For each possible project a contact person among the board members is appointed. Final decision on the selection and possible investment is taken by the board in November/December 2017. All applications are treated confidentially.

Application form 

Om CEF

Center for Erhvervsforskning (CEF) er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt sigte stiftet 12. maj 1987. 

Center for Erhvervsforskning har til formål at formidle og udføre forskningsmæssige og de heraf afledte udviklings- og uddannelsesmæssige opgaver for og i samarbejde med private og offentlige virksomheder og organer med henblik på fremme af den erhvervsmæssige og strukturelle udvikling i samfundet.

Center for Erhvervsforskning koordinerer sine aktiviteter med Aarhus Universitet, men er ellers uafhængig af universitetet.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

  • Professor Børge Obel, ICOA, Aarhus BSS, Aarhus Universitet (formand)
  • Professor Andrea Carugati, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
  • Anette Juhl Winther, indkøbs- og udbudsschef, Aarhus Kommune
  • Tore Håkonsson, Senior Vice President, HR and Communication, Solar A/S
  • Hans Elbek Pedersen, director Customer Innovation, AAK Aarhus Karlshamm

Direktør:

Pernille Kallehave, Research Advisor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet


Kontakt

Koordinator Inger Larsen

Tlf. 8716 4872

E-mail: ila@mgmt.au.dk

Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Bygning 2635
Fuglesangs Allé 20
DK-8210 Aarhus V