DESIGN-EM

Patientsikkerhed og
akutafdelingernes organisering:
Hvad er sammenhængen?

  • Konference den 20. marts 2018

Det interdisciplinære forskningsnetværk DESIGN-EM på Aarhus Universitet afholder den 20. marts 2018 sin fjerde konference om organisering af akutafdelinger.

Organisering og patientsikkerhed er kommet i nyt fokus i forbindelse med en række konkrete hændelser, samt sundhedsstyrelsens igangværende evaluering af den hidtidige ramme for organisering af akutafdelinger.

Ved DESIGN-EM konferencen præsenteres resultater fra flere ph.d.-projekter, samt en international perspektivering på temaet. Konferencen foregår på Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor der vil være oplæg ved ledende overlæge af akutafdelingen i Skejby, samt rundvisning på den nye akutafdeling.


Program

9.00-10.00

Registrering i Foyeren ved Auditorium B.

Der serveres kaffe med brød.

10.00-10.15

Velkommen

Professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, HEALTH/Aarhus Universitetshospital  

& Professor Børge Obel, Interdisciplinary Centre for Organizational Architecture (ICOA), Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

10.15-10.45

Patientsikkerhed i akutafdelingen

Anne-Marie Vangsted, Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

10.45-11.15

Sikkert patient flow i akutafdelingen (situation awareness)

Gitte Boier Thygesen, ph.d. studerende, cand.scient.san. sygeplejerske og DESIGN-EM.

11.15-11.45

Improving patient safety by using population health decision support

Philip Andersson, Director, International Collaborations, Division of International Emergency Medicine and Humanitarian Programs, Boston's Brigham and Women's Hospital – A teaching hospital of Harvard Medical School, Boston.

11.45-12.15

Organisering af akutafdelingen i Skejby og patientsikkerhed

Ole Mølgaard, Ledende overlæge, Akutafdeling – Aarhus Universitetshospital.

12.15-13.30

Frokost

I forbindelse med frokost arrangeres grupperundture på den nye akutafdeling i Skejby.

13.30-14.00

Er det sikkert at blive indlagt i akutafdelingen i weekenden, og hvad kan årsagerne være, hvis det ikke er?

Iben Duvald, ph.d.-studerende, cand.scient.anth., ICOA og DESIGN-EM.

14.00-14.30

Crowding i akutafdelinger er farligt, men (i nogen grad) forudsigeligt

Andreas Eiset, ph.d.studerende, MD, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

14.30-14.45

Pause

14.45-15.15

Patient-outcome og organiseringen af akutafdelingerne

Anders Møllekær, ph.d.studerende, MD, MBA, DESIGN-EM.

15.15-16.30

Panel debat: Patientsikkerhed og organisering af akutafdelingerne

Moderator: Poul Blåbjerg, Direktør, Aarhus Universitetshospital.

Panel:

  • Christian Skjærbæk, Ledende overlæge, Akutafdelingen, Randers Regionshospital og Formand for Dansk Selskab for Akutmedicin.
  • Philip Andersson, Director, Boston's Brigham and Women's Hospital.

  • Anne-Marie Vangsted, Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Poul Mossin, Oversygeplejerske, Akutafdelingen, Køge SUH
 

Tid og sted

Konferencen finder sted
den 20. marts 2018 på:

Aarhus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Auditorium B
Indgang G6, Plan 2, G206
8200  Aarhus N


Find vej

OBS: Letbanen kører fra Aarhus H og lige til døren


Pris

Prisen for at deltage i konferencen er 625 DKK.


Kontakt

Inger Larsen
Mail: ila@mgmt.au.dk
Tlf. 8716 4872