Living Labs

Smart Home Living Labs er et forskningsbaseret udviklingsforløb med fokus på digitale forretningsmodeller for virksomheder inden for Smart Home feltet.

I hvert Living Lab forløb deltager 10 virksomheder, der repræsenterer forskellige brancher i det såkaldte Smart Home økosystem. Det kan være producenter, grossister, leverandører, it-udviklere eller serviceorganisationer – alle virksomheder, der har en rolle i Smart Home værdikæden. I kommer således ikke til at arbejde med virksomheder inden for jeres egen branche eller konkurrenter.

Sammen med de 9 andre virksomheder vil din virksomhed lære, hvad et Smart Home økosystem er, og I vil få mulighed for at udvikle en strategi og forretningsmodel for, hvordan I kan agere i dette økosystem og finde jeres rolle.

Udviklingsforløbet består af 4 heldags workshops med hjemmeopgaver imellem de forskellige workshops. I skal påregne at bruge ca. 150 timer på forløbet fordelt på det antal medarbejdere, som din virksomhed inddrager i forløbet. Dette vil blive beskrevet i en aftale mellem Aarhus Universitet og din virksomhed.

Da udviklingsforløbet er en del af et forsknings- og udviklingsprojekt finansieret af Industriens Fond, kan vi tilbyde din virksomhed dette spændende forløb til en samlet pris på 10.000 kr. I kan tilmelde op til 6 medarbejdere til et forløb.

Living Labs udbydes af Institut for Virksomhedsledelse. Førende forskere inden for Smart Home feltet vil deltage i forløbet, der vil blive faciliteret af erfarne konsulenter fra Alexandra Instituttet.

Living Lab konceptet udvikles via et pilotprojekt med 12 virksomheder. Dette foregår oktober 2018-februar 2019. Pilotprojektet evalueres i marts 2019.

I april-juni gennemføres pilotprojekt 2, hvor konceptet finpudses. 10 virksomheder inviteres til at deltage i dette pilotprojekt. Er du interesseret i at høre mere, så kontakt projektleder Pernille Kallehave, peka@mgmt.au.dk

I efteråret 2019 og foråret 2020 udbydes Smart Home Living Labs til alle interesserede.

Udbytte

Smart Home Living Labs giver indblik i forbrugerens behov og markedets forandringer, giver hurtig feedback fra eksperter og brugere og sørger for, at du som deltager vender hjem med brugbare værktøjer til bruger- og markedsrettet forretningsudvikling. Living Lab’et er et intenst innovationsforløb for virksomheder, som allerede leverer og producerer produkter og services til smart homes samt virksomheder, der i fremtiden skal ind på dette marked for at bevare deres markedsposition.

Smart Home Living Lab bygger på fire centrale komponenter, som er gennemgående i forløbet:

  1. Brugerindsigt: Gennem dataindsamling ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS får deltagerne målrettet indblik i slutbrugerens behov, adfærd og ønsker.
  2. Værktøjer til co-creation: Virksomhederne opnår værktøjer til udvikling af produkter og services sammen med relevante slutbrugere.
  3. Multi-stakeholderdeltagelse: Udvikling af produkter og services sammen med relevante samarbejdspartnere og interessenter.
  4. Stategier og forretningsmodeller  

Programmer for pilotprojektets Living Lab

Nedenstående programmer for pilotprojektets Living Labs kan give dig en fornemmelse for, hvordan det foregår.

PROGRAM LIVING LAB - CREATE

Living Lab 2 har overskriften CREATE. Formålet med dagen er at bringe jer igennem en række metoder og processer, der kan understøtte jeres virksomheds forståelse og indsigt i, hvordan I kan indgå i et – eller flere – Smart Home økosystemer.

På dagen vil vi starte ud med at præsentere alle de spændende indsigter, vi (fra Kamstrup, Mogensen VVS Comfort og Aarhus Universitet) har fået med hjem fra studieturen til Silicon Valley.

Derefter vil vi gå i dybden med de personas, I har skabt på TVÆRS af jeres virksomheder. Så husk at lave dem inden på torsdag.

Dem vil vi arbejde med resten af dagen, bl.a. skal vi have dem igennem en ”dagsrejse”, så når dagen slutter vil I stå med en række mulige Smart Home produkt- og/eller ydelsesbeskrivelser, som vi kan arbejde videre med i det næste Living Lab - IMPLEMENT.

Og så skal I selvfølgelig høre, hvad de seks hjem har svaret på jeres spørgsmål fra sidst, vi sås.

Alexandra Instituttet har foreslået nedenstående hjemmearbejde til dette Lab

Hjemmearbejde.

Til Living Lab I, var fokus på forståelsen af kunder, økosystem samarbejder og smart home løsninger i relation i jeres virksomheder. 

Til Living Lab II, arbejdede vi ud fra ”life-event” perspektivet, hvor vi gennemgik en dag i livet med udgangspunkt i jeres valgte ”personas”.

Til Living Lab III, som omhandler implementering, dykker vi (blandt andet) dybere ned i venstre side af ”Business Model Canvas” og ser på virksomhedens nøgleaktiviteter, resurser og partnerskaber i relation til ”front-end” aktiviteterne.

 Som ”hjemmearbejde” foreslår vi som nævnt til Living Lab II, at I med udgangspunkt i ”Business Model Canvas”, tager et eller flere af scenarierne fra ”dagsrejsen” med jeres persona - og kigger på dem i relation til jeres egen virksomhed.

For eksempel: Ud fra det scenarie I har udvalgt, definer hvad din virksomheds ”value proposition” vil være til kunden. Med andre ord – hvad er det specifikt for en ”Smart Home” løsning din virksomhed kan tilbyde kunden i forhold til den pågældende ”life event”. Derefter.. se på hvad det vil få af betydning for resten af felterne i kanvasset. Er der områder i relation til virksomhedens kerneaktiviteter der skal ændres? Har din virksomhed alle resurser selv, eller er det nødvendigt at indgå partnerskaber med andre aktører for at kunne leve op virksomhedens værditilbud til jeres kunde?

Bliver I revet med af stemningen, så forsøg at tage udgangspunkt i f.eks. ”kunden” – i stedet for ”value proposition”. Hvad vil det f.eks. betyde for virksomheden, hvis I tager udgangspunkt i en anden kundetype (persona). Ændrer det jeres ”value proposition”? Kræver det andre resurser i virksomheden? Vil det være mere fordelagtigt for bundlinjen med en serviceordning frem for et enkeltsalg? 

Snitflader til andre virksomheder. 

Sidst men ikke mindst. Hvis det giver mening i forhold til jeres ”Smart Home” løsning at inddrage en eller flere af de andre virksomheder fra gruppen – eller nogen fra de andre grupper, så opfordrer vi til at tage kontakt og diskutere muligheder og udfordringer. Ikke nødvendigvis for at lave et bindende samarbejde, men som en øvelse i at skulle samarbejde med en helt anden type virksomhed om en fælles ydelse. Se også om der er andre eksterne samarbejdspartnere der vil være relevante.

EVALUATION

Overskriften på det sidste Living Lab er EVALUATION. Vi vil se på, hvordan data kan supplere viden om brugerne og deres anvendelse af virksomhedernes produkter og services.

Laura Lynggaard fra Alexandra Instituttet vil holde oplæg om, hvordan virksomheden kan blive klar til at arbejde med ”Big Data”.

Rasmus Lybæk fra Useeum vil fortælle om, hvordan virksomheden har arbejdet sig ind i et økosystem og nu udnytter det at have en platform ud til kunderne - og hvordan de forholder sig til evalueringen af deres produkt gennem data.

Om eftermiddagen vil Peter fra Niko Home Control fortælle om, hvordan de ser deres plads i smart home økosystemet fremover, og Dennis fra Uggerly vil fortælle om, hvad de har fået ud af at købe og afprøve en række af de Smart Home-løsninger, der findes på markedet.