Survey November 2018

Tak for jeres interesse i at deltage i denne undersøgelse om Smart Home-industrien

Smart home-industrien er i disse år i rivende udvikling over hele verden. Tænk bare på intelligente højtalere som Amazons Alexa og Googles Assistant eller digitale termostater og persienner til fjern- og smart-styring via en smartphone – de smarte og intelligente løsninger vokser frem overalt. Det europæiske Smart Home marked anslås i 2017 til at udgøre ca. 50,7 milliarder kr., et forholdsvis nyt marked, der dog forventes at vokse til mere end det tredobbelte frem mod 2022 og således udgøre hele 175,5 milliarder kr.

Denne survey er en del af en længerevarende forskningsindsats på Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet, hvor Smart Home-industrien og -markedet sættes i fokus. En af projektets overordnede teser er, at mange danske virksomheder, der har produkter og/eller services, der relaterer sig til hjemmet, står overfor en potentiel udfordring, da deres produkter og services i stigende grad skal konkurrere med smarte løsninger. Det er derfor afgørende, at de flytter sig med udviklingen og vender de digitale udfordringer til muligheder.

 

Formålet med surveyen er derfor at undersøge virksomhedernes parathed til at få del i det enorme vækstpotentiale som Smart Home-industrien har.


Som en del af en forskningsindsats bliver der udviklet et forretningsudviklingsforløb, Living Labs med fokus på små og mellemstore virksomheder.
Ved deltagelse i surveyen får virksomhederne mulighed for at vinde en plads i Living Labs til en værdi af 10.000 kr.

Surveyen gennemføres i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Seismonaut. For spørgsmål eller mere information, kontakt Nicklas Hilding Andersen på nha@seismonaut.com.

Hvad får I ud af at deltage?

  • Særlig viden om jeres virksomhed og branche, da data fra surveyen vil danne grundlag for en app, hvori I senere kan benchmarke jer selv på brancheniveau. Som deltagere i surveyen vil I være de første til at blive tilbudt adgang til denne app.
  • Lodtrækning om to pladser på innovationsforløbet i projekt Smart Home til en værdi af kr. 10.000.