Living Labs

Living Labs er en udviklingsproces tilrettet den enkelte virksomhed og dens udfordringer i at blive en del af udviklingen inden for Smart Homes.

Gennem en række ’Smart Home Living Labs’ vil du og din virksomhed sammen med specialister i forretning, teknologi, design og kundeindsigter arbejde i dybden med jeres forretningspotentialer i smart home-markedet. 

Living Labs giver indblik i forbrugerens behov og markedets forandringer, giver hurtig feedback fra eksperter og brugere og sørger for, at du som deltager vender hjem med brugbare værktøjer til bruger- og markedsrettet forretningsudvikling. Living Lab’et er et intenst innovationsforløb for virksomheder, som allerede leverer og producerer produkter og services til smart homes samt virksomheder, der i fremtiden skal ind på dette marked for at bevare deres markedsposition.

Smart Home Living Lab bygger på fire centrale komponenter, som er gennemgående i forløbet:

1.         Brugerindsigt: Gennem dataindsamling ved Instituttet for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet får deltagerne målrettet indblik i slutbrugerens behov, adfærd og ønsker.

2.         Værktøjer til co-creation: Virksomhederne opnår værktøjer til udvikling af produkter og services sammen med relevante slutbrugere

3.         Multi-stakeholderdeltagelse: Udvikling af produkter og services sammen med relevante samarbejdspartnere og interessenter

4.         Real life-setting: Mulighed for at afprøve produkter og services i brugernes hjem

Smart Home Living Labs gennemføres som heldags workshops på Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, Aarhus V.

Undervisere er forskere fra Institut for Virksomhedsledelse og konsulenter fra Alexandra Instituttet.

Udvikling af et Smart Home Living Lab koncept

Smart Home projektet er i fuld gang med at udvikle et Living Lab koncept for Smart Home virksomheder via et pilotprojekt med  12 virksomheder. Dette foregår oktober 2018-februar 2019. Pilotprojektet evalueres i marts 2019.

I april-juni gennemføres pilotprojekt 2, hvor konceptet finpudses. 10 virksomheder inviteres til at deltage i dette pilotprojekt. Er du interesseret i at høre mere, så kontakt projektleder Pernille Kallehave, peka@mgmt.au.dk

I efteråret 2019 og foråret 2020 udbydes Smart Home Living Labs til alle interesserede.