Benchmarkundersøgelse

Benchmark undersøgelsen (En undersøgelse, hvor en baseline eller standard er sat, som vi kan bruge til at finde, hvor vi skal forbedre, sætte mål og måle vores præstationer over tid.) vil danne grundlaget for KPI'erne ved projektstart og projektafslutning for at kunne måle fremskridt med hensyn til projektets målsætninger. Den vil også undersøge forbrugernes opfattelse og adfærd, i forhold til plantebaseret mad og kost samt diskussionen omkring denne trend, og hvordan disse ændrer sig over tid.

Undersøgelsen er registreret på Open Science Framework.

Se detaljerede data fra undersøgelsen herunder:

PDF - Project PlantPro – Accelerating an efficient green consumer transition - Benchmark survey answers May 2021 and October 2022 

PDF - Citizen agreement to policies and actions – Short note from PlantPro Benchmark survey October 2022

Benchmark video

Formålet med PlantPro projektet er at identificere vigtige succesfaktorer indenfor industrien og samfundsmæssige overgange, at kortlægge forbrugerfaktorer hvilket danner accept og adfærd på tværs af forbrugernes livsstilsgrupper, vurdere miljøpåvirkning og måle effekten af ​​nudging, information og motivation på adfærdsændringer i offentlige og private omgivelser under kontekster i praksis. Projektet vil levere en oversigt over marketing- og politiske handlinger. Benchmarkundersøgelsen har til formål at måle flere af disse aspekter ved projektstart (for senere at sammenligne den med den samme undersøgelse ved projektets afslutning) for at kunne måle fremskridt i henhold til projektets mål. Et eksempel på, hvad vi tackler i denne undersøgelse, er at se, om der er en opfattelse af konflikt med hensyn til plantebaseret spisning hos forbrugeren.

Hvis du er interesseret i at læse diasene vist i videoen ovenfor eller præsenteret på Plantebranchens årsdag 1.9.2021 mere detaljeret, bedes du kontakte Jessica eller se pdf'en her.

Jessica har også præsenteret videre resultater fra benchmark studiet på NETVÆRKSMØDE OM FREMTIDENS PLANTEBASEREDE VÆRDIKÆDE HOS SEGES INNOVATION D. 31. MARTS 2022 – se slides her.