Implementering

Projektet vil levere et indblik i marketing- og politiske tiltag.

Et overvågnings- og rapporteringsværktøj vil spore og fremme den succesfulde implementering af indsigter opnået gennem projektet i forretningsdriften. Værktøjet giver mulighed for at spore, hvordan partnere har og vil implementere resultaterne under og efter projektet.

Benchmarkundersøgelsen vil danne grundlaget for KPI'erne ved projektstart og projektafslutning for at kunne måle fremskridt med hensyn til projektets målsætninger. Den vil også undersøge forbrugernes opfattelse og adfærd, i forhold til plantebaseret mad og kost samt diskussionen omkring denne trend, og hvordan disse ændrer sig over tid.