Industri

Resultaterne af arbejdspakke 1 (WP1) foreligger nu. WP1, der omhandler industrien, skulle identificere, hvilke vigtige succesfaktorer der påvirker den bæredygtige industri, og hvilke samfundsmæssige overgange der har været i fødevaresektoren og andre sektorer, både i Danmark og i udlandet.  

Der var to opgaver i WP1, og de er offentliggjort i to rapporter (hvis der ønskes et hurtigt overblik, henvises til resuméerne i starten af rapporterne): 

WP 1.1 identificerede hvilke interne succesfaktorer der har været vigtige i den plantebaserede industri i de seneste år, og hvilke eksterne faktorer der har trigget dem. Det blev også identificeret, hvad der karakteriserer de forskellige udviklingstrin i den plantebaserede markedssektor i Danmark. Undersøgelsen er baseret på 25 interviews med personer fra fødevarevirksomheder og -eksperter. 

Læs mere i rapporten  

WP 1.2 identificerede de samfundsmæssige triggere i forandringsprocessen som har påvirket forbruget af bæredygtige madvarer i Danmark og dets nabolande. Analysen er baseret på syv casestudier med det fællestræk, at der allerede er sket et væsentligste fremskridt frem mod et bæredygtigt fødevareforbrug. 

Læs mere i rapporten 

Når man tager begge studier i betragtning, kan følgende implikationer fremhæves: 

Tiden er nu kommet til større (politisk) forpligtelse: 

Den plantebaserede fødevaresektor udviklede sig som et nichemarked som svar på en stigende samfundsmæssig interesse, krav fra forbrugerne og den udvikling som er sket af markederne i vore nabolande. Sektoren har ikke modtaget væsentlig støtte fra politisk hold i foregående år (WP1.1). Den analyse, der blev lavet af den vellykkede overgang til forbrug af bæredygtige fødevarer (WP1.2), viste, at graden af den politiske forpligtelse er afgørende, hvis det skal lykkes at skalere nichesegmenter. Denne mulighed er ikke hidtil blevet udnyttet. Men udover politikerne er der også andre aktører såsom forhandlere, der kan have en afgørende indvirkning, når der skal gøres en kraftig indsats, der kan føre til en kaskadeeffekt i hele sektoren – som det er sket i forbindelse med tidligere overgange (WP1.2). 

Øget konkurrence bør ses som en mulighed for samarbejde på tværs af sektorerne: Plantebaserede virksomheder opfatter erhvervsklimaet som stadig mere konkurrencepræget. Samtidig er der en stigning i samarbejdsinitiativer og tiltag (WP1.1). Stærke, formaliserede netværk har stor indvirkning på overgangsperioder til bæredygtighed, især hvis alle grupper af aktører (virksomheder, forhandlere, statslige instanser, NGOer) er involveret, fordi det fremmer både det vertikale og det horisontale samarbejde (WP1.2). Den mulighed kan udvikles yderligere. Det er vigtigt, at der diversificeres i forhold til de forskellige forbrugersegmenter:  

Man har kunnet observere, at der er en stadig større diversitet i forhold til, hvad folk bliver motiveret af, når de vælger plantebaserede fødevarer (WP1.1). Det er et godt tegn, fordi erfaringen viser, at overgangen til mere bæredygtighed i højere grad lykkes, hvis det nye produkt eller fornyelsen samtidigt appellerer til flere forskellige motiver hos forbrugerne (WP1.2). Hvis man har et varieret produktsortiment, og man samtidig sørger for at målrette kommunikationen til de forskellige forbrugersegmenter, og der fokuseres på de forskelligartede fordele såsom klima- og miljøpåvirkning, den enkeltes helbred, bekvemmelighed og/eller pris, så appelleres der både til nicheforbrugeren som til den almindelige forbruger. Diversiteten sikrer, at både de forbrugere, der ønsker produkter, der er efterligninger af animalskbaserede madoplevelser, såvel som de forbrugere der bare gerne vil have plantebaserede produkter, tilgodeses. 

Ønsker du mere information, kontakt venligst WP projektkoordinatorerne Jessica eller Frederik, eller Jessica, der er ansvarlig for WP1.1, eller Meike, der er ansvarlig for WP1.2.