Kommunikation

De projektvidenskabelige publikationer er angivet her.

Find vores to rapporter der omhandler industrien, og skulle identificere, hvilke vigtige succesfaktorer der påvirker den bæredygtige industri, og hvilke samfundsmæssige overgange der har været i fødevaresektoren og andre sektorer, både i Danmark og i udlandet, under ‘industri’, se https://mgmt.au.dk/da/plantpro/aktiviteter/industri 

Find en video og pdf-præsentationer om resultater fra den repræsentative forbruger survey som gentages flere gange under projektet, under https://mgmt.au.dk/da/plantpro/aktiviteter/benchmarkundersoegelse 

Dokumentation af PlantProChallenge studie, del af arbejde om ‘forbrugere’, kan findes her https://mgmt.au.dk/plantpro/plantpro-challenge 

Vil du gerne vide mere om ‘upcycled food’ og hvad det er? 

Vi anbefaler følgende video Upcycled food – definitio, potential, and next steps 

Video on the Upcycled Food Journey study

Webinar about upcycled food