Marked

Marked

Arbejdspakken 'markeder' (WP3) har til formål at vurdere virkningen af handlinger for at 'nudge’, påvirke, informere eller motivere adfærdsændring blandt forbrugere i forskellige kontekster mellem offentlige og private valg.

For mere information kontakt venligst Armando eller Sophia.