Målsætninger

PlantPro vil identificere vigtige succesfaktorer i industrien og i samfundsmæssige overgange, kortlægge forbrugerfaktorer, der fastlægger godkendelse og adfærd på tværs af forbrugernes livsstilsgrupper, vurdere miljøpåvirkning og måle effekten af ​​nudging, information og motivation på adfærdsændringer i offentlige og private omgivelser i praksis, og i en hverdagskontekst. PlantPro vil levere en oversigt af mulige markedsføring- samt politiske tiltag.

Den kommercielle værdi af projektet afledes fra markedsvækst for innovative plantebaserede fødevarer og mad ’upcyling’ virksomheder. Den samfundsmæssige værdi, der skabes, består i at nå både klimamål og bæredygtige udviklingsmål

Det overordnede projektmål er at bidrage til udviklingen af, at en større andel af den bredere befolkning indtager en mere plantebaseret kost på en måde, der samtidig reducerer madspild i systemet.

Målene og de overordnede KPI’er for projektets indvirkning er at i 2025:

  1. 50% af befolkningen spiser vegetarisk frokost og middag mindst to gange om ugen (10% af befolkningen gennemgår en betydelig ændring, 40% en moderat ændring)
  2. Andelen af ​​borgere, der spiser en overvejende plantebaseret kost, er steget fra 14% i 2019 til 24% i 2025, og
  3. Markedsstørrelserne for plantebaserede fødevarer og ’upcycle’ mad er fordoblet. Endvidere er målet
  4. At mellem projektets start og slutning er biprodukt og sidestrøms brug i fødevarer betydeligt mere kendt og accepteret blandt forbrugere i den brede befolkning, samt at
  5. Bevidsthed om de deltagende plantebaserede brands, samt upcycle fødevaremærker er steget betydeligt.