Ekspertliste

Instituttet er opdelt i forskningssektioner. Herunder ses en oversigt over ekspertområder inden for hver sektion.

Klik på sektionen for at finde en ekspert. Bemærk venligst, at ikke alle forskere taler dansk. Alle taler engelsk.


Innovation, Technology and Information Management

Birte Asmuß
Strategy-as-practice
Organisationskommunikation
Ledelseskommunikation
Ledelse af mennesker     
Kvalitative metoder  

Carsten Bergenholtz
Sociale netværk i organisationer
Crowdsourcing
Individuel og kollektiv problemløsning
Organisering af innovation
Citizen science     

Per Blenker
Entrepreneurship 
Entrepreneurshipuddannelse
Entrepreneuriel læring
Mulighedsskabelse

Andrea Carugati
Digital transformation
IT strategi
Virksomhedsarkitektur 
Implementering af obligatoriske IT systemer 
Digitalt understøttet arbejde

Finn Frandsen
Kriser, kriseledelse og krisekommunikation
Det offentlige kriseberedskab
Risikosamfund og risikoorganisationer
Stakeholdere og intermediaries (f.eks. brancheorganisationer)
Kommunikativ institutionalisme  

Lars Frederiksen
Innovationsledelse og strategi
Entrepreneurship og forretningsudvikling
Åben innovation: Vidensskabelse, -deling og -overførsel
Sociale netværk og grupper
Forretningsmodelinnovation
Software og infrastruktur

Franziska Günzel-Jensen
Etablering og udvikling af nye projekter
Socialt og miljømæssigt iværksætteri
FN’s bæredygtighedsmål
Iværksætteri og innovation i den offentlige sektor

Lise Tordrup Heeager
IS projektledelse
Agil projektledelse
Agile organisationer
Softwareudvikling 

John Howells
Innovation og dennes udvikling
Forvaltning af intellektuel ejendom
Patenters rolle i teknologiudvikling
Private og offentlige strategier for forskning og udvikling (R&D)
Økonomisk adfærd og ejendomsret (fokuseret på patenter og patentlovgivning)

Winni Johansen
Kriseledelse og krisekommunikation
Sociale medier og krisekommunikation
Virksomhedskommunikation i private og offentlige organisationer
Corporate branding og omdømme
Forandringsledelse og forandringskommunikation  

Constance Elizabeth Kampf
Videnledelse i projektorganisering
Ledelse af små innovationsprojekter
Projektkommunikation i agile og vandfaldskontekster
Styring af sociale medier
Teknologi og forbrugeres sociale ansvar

Sune Dueholm Müller
Digital innovation
Digital transformation
Procesinnovation
Forretningsprocesledelse
Digital sundhed

Helle Neergaard 
Entrepreneurship
Entreprenant adfærd
Kvindelige iværksættere
Entrepreneuriel vækst

Anne Ellerup Nielsen
Virksomheders sociale ansvar/bæredygtighedskommunikation
Frivillig i arbejdstiden og samfundsengagement
Forretningsmarkedsføring og branding
Virksomhedskommunikation og stakeholderforhold
Kvalitativ metode    

Robert Ormrod
Politisk markedsføring
Forbrugeradfærd
Branding
Stakeholder management

Irene Pollach
Omdømmemanagement
Medieomdømme (virksomhedsnyheder)
Omdømme og CSR
Omdømme og sociale medier
Computerbaseret tekstanalyse

Per Svejvig
Projektledelse og virtuel projektledelse
Outsourcing 
Enterprisesystemer (ES)
ES implementering og brug med tekniske organisatoriske aspekter 
Ledelse af IT-baserede forandringer

Helle Alsted Søndergaard 
Innovationsledelse
Idéledelse
Åben innovation 

Christa Thomsen
Virksomheders sociale ansvar (CSR)
Ledelse/strategisk kommunikation
Employer branding
Tværsektoriel social interaktion
Kvalitative metoder

Claus Thrane
Entreprenørskabsteori
Virksomhedsopstart og forretningsudvikling
Entreprenørskabsuddannelse og facilitering 
Mulighedsskabelse
Entreprenøriel identitetsskabelse 

Marketing

Jessica Aschemann-Witzel
Forbrugeradfærd og valg
Markedsføring og markedsføringskommunikation
Bæredygtighedsmarkedsføring    
Madspild og forbrugeradfærd
Sunde fødevarevalg og sunde spisevaner
Økologiske fødevaremarkeder og markedsføring

Tino Bech-Larsen
Forbrugeradfærd
Markedskommunikation
Branding 
Barrierer og facilitatorer for sunde spisevaner

Karen Brunsø
Forbrugeradfærd og fødevarevalg
Tværkulturel markedsføring
Familiebeslutninger og børns indflydelse

Polymeros Chrysochou
Branding
Brand performance og loyalitet
Sunde spisevaner
Forskning i emballage og mærkning
Markedsmodellering

Chris Ellegaard
Strategisk indkøb 
Global sourcing 
Interorganisatoriske forhold 
Social interaktion i kunde-leverandørrelationer
Supply chain management

Lars Esbjerg
Dyrevelfærd i et værdikædeperspektiv
Fødevaredetailhandelen
Lokal fødevareproduktion
Standarder og trediepartscertificering
Værdikædesamarbejde

Klaus G. Grunert
Forbrugeradfærd
Brugerdrevet udvikling af nye produkter 
Kunderelationsstyring
Fødevaremarkedsføring, sunde spisevaner

Alice Grønhøj
Familier og børn som forbrugere
Bæredygtigt forbrug: energibesparelser, ’grønne’ indkøb, affaldshåndtering 
Fødevarer og sunde spisevaner  

Marco Hubert
Digital markedsføring
E-handel/M-handel
Smart home-forskning
Forbrugeradfærd
Forbrugerneurovidenskab

Lina Jacobsen
Forbrugeradfærd
Samskabelse
Brugerdrevet produktudvikling
Fødevaremarkedsføring
Online fødevarefællesskaber

Birger Boutrup Jensen 
Forbrugeres bearbejdning af prisinformation 
Forbrugerforskning  

Liisa Lähteenmäki 
Forbrugeradfærd og fødevarevalg 
Sundhedsanprisninger og sundhed i fødevarevalg
Madspild i husholdningen
Integration af forbrugerindsigt i fødevareinnovation

Erik Kloppenborg Madsen 
Forretningsetik og virksomheders sociale ansvar
Markedsføring og bæredygtighed

Jacob Lund Orquin
Forbrugerpsykologi
Vurdering og beslutningstagning
Eye tracking

Susanne Pedersen
Forbrugeradfærd
Sunde spisevaner
Familier og unge som forbrugere
Økologiske fødevarer 
Markedsføring på sociale medier  

Anne Peschel
Forbrugeradfærd 
Adfærdsbaseret prisfastsættelse
Eksperimenter 
Eye tracking
Analyse af skannerdata

John Thøgersen
Økologiske fødevarer 
Øko-mærkning 
Genbrug
Transportvalg
Energibesparende adfærd
Forbrugeradfærd

Organisation, Strategy and Accounting

Jakob Arnoldi
Kinesisk handel
Sociale netværk
Social kapital
Risiko og usikkerhed
Risikostyring og finansielle teknologier

Anne Bøllingtoft
Organisatorisk adfærd
Forandringsledelse
Lederskab
Lederskabstræning og udvikling  

Adam Gordon
Industry foresight
Strategisk fornyelse
Forandringsledelse
Digital strategi
Innovation 

Jesper Rosenberg Hansen
Offentlig ledelse
Forskelle mellem offentlige organisationer og private virksomheder
Strategisk ledelse i offentlige organisationer
Organisatorisk adfærd og ledelse i offentlige organisationer
Udlicitering i offentlige organisationer

Anna Holm
Strategisk ledelse
Forretningsudformning og forretningsmodelsinnovation
Medieforretningsmodeller
Strategisk personaleledelse
Strategisk bemanding: rekruttering, udvælgelse og fastholdelse
Arbejdsgiverbranding

Morten Jakobsen
Økonomistyring i landbruget 
Interorganisatorisk økonomistyring 
Omkostningsstyring
Præstationsmåling                                              

Peter Kesting
Entrepreneurship og etablering af nye foretagender 
Innovation (med særlig fokus på medarbejderdreven innovation)
Forhandling i forskning og praksis
Kinarelaterede emner

Ingo Kleindienst
Virksomheds-/forretningsstrategi
Global strategi/internationalisering
Strategiprocesser 
Direktører og topledere
Strategiske forandringer

Erik Reimer Larsen
Energipolitik
Elmarkeder
Modellering og simulering
Strategi
Organisationsteori  

Jakob Lauring 
International ledelse
Udstationerede og international HRM
Teams – virtuelle og face-to-face
Organisationsadfærd og organisationspsykologi
Mangfoldighedsledelse

Mona Toft Madsen 
Mellemledelse i nye organisationsformer
Ledelsesroller, -identiteter og -karrierer
Proceskonsultation
Organisatoriske forandringsprocesser

Panagiotis Mitkidis
Adfærdsøkonomi  og beslutningstagning
Organisationspsykologi 
Sundhedsbeslutninger
Forretningsetik og moralsk psykologi
Spilteori og samarbejde

Yulia Muratova
Handel i vækstmarkeder (Østeuropa, Rusland, Kina)
Politisk og social risikoanalyse
Strategi for politisk og social risikostyring
International forretningsstrategi

Ann-Kristina Løkke Møller
Fravær
Human resource-management
Ledelse (offentlig/privat)
Jobattituder
Organisatorisk adfærd

Jørn Flohr Nielsen
Strategi og organisationsændringer i offentlige organisationer, herunder det offentlige sundhedsvæsen
Organisationsændringer og -udvikling
Organisationsændringsmodeller og -deltagelse
Organisatoriske aspekter ved service management

Robson Rocha
Multinationale/transnationale virksomheder
Brasilianske forretningssystemer og danske forretningssystemer
International strategi
Medarbejderdreven innovation
Arbejdsmiljø

Pernille Smith
Vidensskabelse, -integration og -overførsel
Innovationsledelse og strategi
Koordination i selvledede grupper og delt lederskab
Social kognition

Elmer Fly Steensen 
Strategiprocesser: Hvordan virksomheder udvikler og opnår effektive strategier
Virksomhedsstrategi
Markedsføringsstrategi
Strategisk ledelse

Henrik B. Sørensen
Disruption og forretningsmodeller
Forandringsledelse
HR (personaleledelse og -strategier)
Ledelse og organisationsstrukturer
Forretningsstrategier

John Parm Ulhøi
Ledelsessystemer og forretningsmodeldesign 
Myndighedsfordeling og organisatorisk deltagelse
Organisatorisk fornyelse  
Innovationsledelse
Sammenspillet mellem menneskeskabte faktorer (industri og teknologi) og miljøet

Christian Waldstrøm
Netværk
Social netværksanalyse (SNA/ONA)
Social kapital
Videndeling
Sociale netværk og organisationer

Hybrid Intelligence

Jacob Sherson
Hybrid intelligens, kunstig intelligens, maskinlæring
Individuel og kollektiv problemløsning
Digital transformation og 21st century skills
Kreativitetsmåling og kollaborativ læring
Gamification, crowdsourcing og citizen science

PRESS CONTACT


Are you looking for an expert for your news story or do you seek information about news? Then reach out to our press consultants for assistance.


Press telephone: 93 52 24 44
E-mail: presse.bss@au.dk