Digital 2016

  • Den 21. september
  • Klokken 14.00-17.30 

Program - 21. september 2016

Konferencen Digital 2016

Digital 2016 stiller skarpt på, hvordan digitalisering lige nu skaber mulighed for helt nye typer virksomheder, men dermed også udfordrer den måde, hvorpå vi driver og forstår virksomheder i dag. Digital 2016 starter med tre skarpe oplæg, der fokuserer på, hvordan både ’big’ data og kvalitative indsigter spiller en afgørende rolle for succesfuld innovation. I forlængelse heraf kommer to oplægsholdere, der med deres mangeårige erfaring stiller skarpt på, hvordan vi bedst forstår og dermed leder digitaliseringsprocesser i 2016.

Oplægsholdere

Tor Bøe-Lillegraven, Head of Strategy & Analytics - E-Bay

Business model innovation though “big” data Business model innovation though “big” data 

Tor Bøe-Lillegraven vil vise, hvordan opbygningen af en skalerbar IT infrastruktur kan understøtte high velocity og high-volume data. Han vil desuden diskutere, hvorvidt vi har brug for “data scientists” og “machine learning”, og hvilke implikationer data-driven decision-making har for fremtidens lederskab.

LinkedIn 

Monica Quarzago Sabroe, Business Consultant - Projectum ApS

Visualiser dine data og fortæl historien!

Hver dag bliver der genereret enorme mængder data i alle organisationer – ja faktisk i hele verden! Men data skaber ingen værdi i sig selv. Monica Q. Sabroe vil forklare, hvorfor ’datadreven storytelling’ og ’datavisualisering’ er værdifulde metoder, når en virksomhed skal kommunikere data. Hun vil give konkrete eksempler på, hvordan visualisering og storytelling kan gøre en virksomheds data værdifulde både i forhold til virksomhedens strategiske beslutninger og dens operationelle handlinger.

LinkedIn

Sabine Müller, Senior Analyst Innovation and transglobal insights - LEGO

Innovation driven by qualitative insigths

Even in a world of big data, being close to the consumer and understanding his or her needs are vital to foster innovation. Digitalisation and the use of social media offer new opportunities to get close to your consumer on their premises and investigate their likes, dislikes, wishes and needs on the platforms that they use. In this presentation, Sabine will focus on how digitalisation offers new ways of collecting and analysing consumer data and how qualitative consumer insights drive innovation efforts.

LinkedIn

Martin Börjesson, Vice President & Executive Partner at Gartner

Hvad er Bimodal IT?

Martin Börjesson vil introducere Gartners teori om Bimodal IT og forklare, hvorfor den er en vigtig driver i IT innovation. I oplægget vil Martin Börjesson trække på sine mange års erfaring fra dansk erhvervsliv. Han vil blandt andet fortælle om, hvordan et digital lab efter 18 måneders snak, politik og diskussion nu endeligt kører og netop har leveret sine første brugbare resultater.

LinkedIn

Marianne Dahl Steensen, administrerende direktør - Microsoft

Strategi og organisationsledelse i den digitale æra

Marianne Dahl Steensen fortæller om, hvad den hastige digitalisering af samfundet betyder for virksomheder, og hvordan du leder din organisation i en tid, hvor mulighederne er uanede – og hvor ingen ved, hvordan fremtiden ser ud.

LinkedIn

Hvorfor deltage i Digital 2016?

Konferencen henvender sig til studerende og professionelle, der ønsker at blive skarpere på, hvordan virksomheder udforsker og udnytter moderne informationsteknologier. 

Arrangør

Konferencen er arrangeret af Lars Haahr. Lars forsker i virksomheders brug af digitale teknologier og underviser på kandidatuddannelsen i ITKO – IT, kommunikation og organisation kandidat.au.dk/informationsteknologi.

Tid og sted

Konferencen finder sted på:

Aarhus BSS
Nedre multisal
Bygning 2610 - S-bygningen
Fuglesans Allé 4
8210 Aarhus V
Den 21. september
Klokken 14.00-17.30

Konferencen støttes af

Kontakt

Lars Haahr                                                  
ph.d., adjunkt                                      
Institut for Virksomhedsledelse          
Bartholins Allé 10
bygning 1323, 228
DK-8000 Aarhus C

larshaahr@mgmt.au.dk
Mobil: 5166 6408