Interne Sociale mediers betydning for virksomheders innovation

Ny ph.d.- studerende ved Institut for Erhvervskommunikation vil sætte fokus på medarbejderes deltagelse i ’open innovation communities’ på virksomheders interne sociale medier. Projektet vil bl.a. kaste lys over, hvorfor og hvordan medarbejderne deltager i dialogen og aktiviteterne på de interne sociale netværk – og hvordan denne aktivitet kan bidrage til virksomhedens innovation.

2015.05.13

Helle Eskesen Gode

Helle Eskesen Gode er ny ph.d.-studerende og ansat i en delt stilling mellem Institut for Erhvervskommunikation og VIA University College. Hendes fokus de næste fire år vil være på open innovation, online communities og organisational communication - sideløbende med jobbet som underviser i markedsføring på VIA.

Inspirationen til ph.d.-projektet har Helle Eskesen Gode fået via sit arbejde på VIA i forbindelse med et forskningsprojekt om sociale mediers indflydelse på samarbejdet i globale virtuelle teams. Her tegnede der sig et billede af, at samarbejdet på de interne sociale medier især foregik i online communities omkring udvikling af nye produkter eller processer. Det skabte interessen for at dykke længere ned i emnet og afdække, hvordan denne involvering og kommunikation reelt foregår, og hvordan innovationen skabes og identificeres i disse sammenhænge.

Projektet vil inddrage virksomheder, som bruger open innovation communities i vid udstrækning. Der er flere gode eksempler i Danmark - Lego, Danfoss, Grundfos – som har deciderede open innovation communities, altså konkrete sociale platforme, med det specifikke formål at skabe innovation.

Perspektiverne i projektet
Ifølge Helle Eskesen Gode er det interessant at se på, hvad der får medarbejderne til at være aktive og kommunikere i disse sammenhænge. Hvorfor bidrager nogle mere end andre? Hvad kommunikeres der konkret i disse fora? Og hvilke relationer opstår der? En af hendes antagelser er, at interne sociale medier kan bidrage til, at medarbejdere etablerer relationer til kolleger uden for deres nære netværk. Og jo bredere en vifte af medarbejdere, der deltager i open innovation communities på interne sociale medier på tværs af afdelinger i virksomheden, jo mere varieret og forskellig viden, information og erfaring vil være tilgængelig, og dette kan være afgørende for skabelsen af innovation.

Forskningsprojektet sigter således mod at skabe indsigt i, hvordan interne open innovation communities kan udnytte og styrke mulighederne for at skabe innovation blandt medarbejderne i en virksomhed og derigennem bidrage til at styrke viden om innovationsprocesser i danske virksomheder generelt.

Yderligere information

Helle Eskesen Gode
Ph.d.-studerende
T: +45 87 55 44 29
M: heeg@bcom.au.dk

People