Hvordan fremtidssikrer danske eksportvirksomheder deres internationale kundekontakter under og efter Covid-19?

Forskere på Institut for virksomhedsledelse og Psykologisk institut undersøger nu hvordan danske eksportvirksomheder håndterer deres kundekontakter under Covid-19. Målet er at udvikle alternative strategier for at fremtidssikre internationale kundekontakter - også i en ny virkelighed for eksportvirksomheder efter krisen.

På grund af Covid-19 epidemien og de medfølgende restriktioner for mobilitet, møder og events står danske eksportvirksomheder over for en historisk vanskelig situation. Hverdagen byder på besværet rejseaktivitet og begrænsninger i muligheder for fysiske møder, messer og konferencer, som hæmmer kundeservicering, salg og marketing. Behovet for at gentænke brugen af virtuel, automatiseret og fysisk kundekontakt er derfor akut, men vil også være relevant et godt stykke ud i fremtiden. Alternative former for kundekontakt med udnyttelse af digitale teknologier har tillige et potentiale, der rækker ud over den eksisterende situation i form af bæredygtige og økonomisk ansvarlige strategier for internationale kundekontakter.

I den forbindelse gennemfører Institut for virksomhedsledelse og Psykologisk institut på Aarhus Universitet en stor undersøgelse af små og mellemstore danske eksportvirksomheders håndtering af internationale kundekontakter under og efter den nuværende Covid-19 krise. Målet er at hjælpe virksomhederne med at udvikle nye strategier for ideelle kombinationer af virtuel, automatiseret og fysisk international kundekontakt, som kan fremtidssikre dansk eksport. I dette medtænker vi de teknologiske, kulturelle og psykologiske barrierer samt de relaterede muligheder for eksempelvis udnyttelse af digitale teknologier, der ligger i at skulle agere anderledes, end vi plejer. De centrale spørgsmål vi vil stille i projektet er:

  • Hvad er de p.t. mest centrale udfordringer ved international kundekontakt?
  • Hvordan udnyttes digitale teknologier i realisering af nye kundekontaktformer og udvikling af eksisterende forretningsstrategier
  • Hvordan opnår vi den mest optimale kombination af kundekontaktformer og hvordan kan dette justeres, så det passer bedst til situationen?
  • Hvordan kan vi mest hensigtsmæssigt overføre viden fra de virksomheder, som er dygtigst på dette område?
  • Hvordan kan nye kundekontaktformer indgå i bæredygtige strategier også efter den nuværende Covid-19 situation?

Det er vigtigt, at vi netop nu, mens virksomhederne er i gang med at håndtere krisen, får indhentet erfaringer omkring alternative strategier for international kundekontakt. Vi håber derfor, at mange danske eksportvirksomheder vil hjælpe os med at finde løsninger, der kan få os lettere ud af krisen og ind i fremtiden. Med vores undersøgelse håber vi at kunne give danske virksomhedsledere et indblik i, hvilke alternative strategier for international kundekontakt, der giver de bedste resultater i en krisesituation. Vi vil dermed udvikle konkrete anbefalinger for, hvilke kombinationer af virtuel, automatiseret og fysisk kundekontakt, der fungere mest effektivt og hvordan disse kombinationer kan skræddersys til den enkelte virksomheds situation og deres kunders behov. Vi vil komme med anbefalinger til værdiskabelse og realisering gennem nye måder at organisere kundekontakt samt forbedret teknologianvendelse. Dette kan medvirke til at bringe danske eksportvirksomheder styrket ud af den nuværende krise i forhold til både økonomi og bæredygtighed.


For mere information:

Jakob Lauring (internationalisering), Professor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Sune Dueholm Müller (digitalisering), Lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Charlotte Jonasson (organisationspsykologi), Lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet