Hvordan kommer danske SMVere igennem Covid-19 krisen

Institut for Virksomhedsledelse spørger nu hundredevis af danske små og mellemstore virksomheder om deres forventninger og aktiviteter i fm. krisen. Målet er at udvikle et strategisk værktøj, der kan hjælpe virksomhederne i gang igen efter krisen.

Det danske erhvervsliv bløder i disse dage. Corona epidemien betyder daglige lukninger af virksomheder, tab af værdi og sandsynlig fyringer af medarbejdere. Virksomhedsledere står med mange svære beslutninger om, hvordan de navigerer virksomheden igennem så dyb en krise og samtidig sikre, at virksomheden er klar til at sætte gang i produktionen og anden aktivitet igen, den dag krisen aftager og forhåbentligt forsvinder?

Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet gennemfører nu en stor undersøgelse af små og mellemstore danske virksomheders forventninger og aktiviteter under og efter den nuværende COVID-19 krise. Målet er at skabe viden om, hvordan den pludselige omstilling klares og hvad virksomhederne kan gøre for at komme tilbage på ret køl? Vi vil f.eks., spørge dig om:

·       Hvordan virksomhedens aktiviteter og omsætning er påvirket af situationen?

·       Hvorvidt virksomhedens strategiske og driftsbeslutninger har eller vil ændret sig?

·       Hvordan dine forventninger til branchen og innovation ser ud?

Det er vigtigt, hurtigt at indsamle løbende information for at forstå virksomhedernes situation, samt beslutninger. Vi håber derfor, du vil bruge din viden og erfaring til at besvare følgende spørgsmål. Det tager kun 5-7 min. at besvare vores online spørgeskema. Din medvirken er vigtig, idet en høj svarprocent sikrer robusthed i undersøgelsen.

Din besvarelse er med til at hjælpe andre virksomhedsledere igennem krisen

Hver anden uge fremstiller vi en kortlægning, som skaber et øjebliksbillede for aktuelle forventninger og aktiviteter i danske virksomheder på tværs af brancher, lokalisering, størrelse, mv. Denne kortlægning giver virksomhedsledere, forskere og beslutningstagere i Danmark et præcist billede af, hvordan virksomhederne i Danmark vender tilbage til hverdagen efter krisen. Det giver ligeledes brugbar viden omkring, hvilke strategier og beslutninger der undervejs er forbundet med de bedste resultaterne.

Virksomhedsledere vil få inspiration via et benchmark til andre virksomheder. Efterfølgende vil data, gennem analyse og i relation til andre typer data, benyttes til at skabe et strategisk værktøj for, hvordan virksomheder i fremtiden bedst kommer sig og udvikler sig på ny efter en krisesituation. 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Information fra spørgeskemaundersøgelsen anvendes kun til forskning og opfylder Persondataforordningens krav om databehandling. Vi sørger naturligvis for at dine besvarelser er anonyme og forbliver sådan. Den opsamlede information slettes efter 1 år. Informationen anvendes alene i en aggregeret form, sådan at enkelte virksomheder ikke kan identificeres. Undersøgelsen følger principperne for ansvarlig forskningspraksis fraAarhus Universitet.

Vi sætter stor pris på, hvis du vil bidrage til at undersøgelse kommer godt i gang - Tak for hjælpen!

 

Du påbegynder spørgeskemaet ved at klikke på linket i boksen til højre. 

For mere information:
Lars Frederiksen, professor ved Institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Michael S. Dahl, professor ved Institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Jakob Eskildsen, professor ved Institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Marco Hubert, lektor ved Institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Kenneth Nygaard, postdoc ved Institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Jonathan David Jensen, ph.d. studerende ved Institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet