PACE "Arbejdsbog til Entreprenørskabsundervisning"

PACE "Arbejdsbog til entreprenørskabsundervisning"

Nu er den her endelig: "Arbejdsbog i Entreprenørskabsundervisning” blev udgivet i foråret i forbindelse med National Practioners Workshop i Århus, og den har været efterspurgt lige siden. Arbejdsbogen er udarbejdet af Blenker, Korsgaard, Neergaard, Tanggaard og Thrane (2016) på baggrund af den forskning og undervisningspraksis, som er bedrevet i forskningsprojektet PACE®. Nu har vi lavet en online version, som du bare kan downloade.

Bogen er målrettet undervisere på videregående uddannelser og består af teori, øvelser og opgaver. Hvert trin i bogen indledes med en kort introduktion til den bagvedliggende teori, som danner rammen for de efterfølgende øvelser, der kan udføres i selve undervisningen og ligeledes en opgave, som kan gives til den studerende som hjemmeopgave.

Bogen kan hentets frit her på hjemmesiden, så længe der i brug af den henvises til, at dette er PACE® materiale.

God fornøjelse

Helle Neergaard

Projektejer