Nu går jagten på 100 praktikpladser i gang

De studerende på Commercial and Retail Management linjen skal i virksomhedspraktik i efteråret 2021. Virksomhedspartnerne er i fuld gang med at finde gode praktiksteder til dem ude i virksomhederne.

2020.12.14 | Pernille Kallehave

Til august 2021 skifter de studerende på Commercial and Retail Management forelæsninger og opgaveskrivning ud med praktiske opgaver og konkrete problemstillinger. De skal i praktik i tre måneder ude i branchens virksomheder og især hos uddannelsens founding partner virksomheder. 

”Målet er at give de studerende mulighed for at opleve dagligdagen ude i de forskellige afdelinger og arbejde med konkrete projekter af relevans for deres uddannelse,” fortæller Morten Rask, leder af kandidatuddannelserne på Institut for Virksomhedsledelse.

Selvom august kan synes som langt ude i fremtiden, så er det vigtigt at få sat arbejdet med at finde praktikpladser i gang allerede nu. Derfor er instituttet og partnerne blevet enige om en plan, hvor virksomhederne allerede i februar 2021 skal have praktikopslag klar, så de studerende kan begynde at søge dem.

”Da vi første gang omtalte muligheden for at få praktikanter fra Commercial and Retail Management, var vores brands straks engagerede og fandt muligheden særdeles interessant,” fortæller Rasmus Kjær, Talent Acquisition Manager hos BESTSELLER.

 ”Vi har fundet konkrete projekter og opgaver, som både kan give indsigt i den daglige operation og i den udvikling, vi alle står over for i vores forretning. Vi glæder os til at få nogle proaktive, nysgerrige og modige praktikanter ind, der tør give sig i kast med udviklingsopgaver, der har en reel indvirkning på vores nuværende forretning. Vores brands står klar med praktikforløb, der strækker sig over 5-6 måneder – gerne med sigte på at fortsætte samarbejdet omkring specialeskrivning”

 

Erfaringer og gode råd fra tre studerende, der er i praktik i dette efterår

PORTRÆT: KATRINA PETERSEN

Mit navn er Katrina og jeg læser en Cand.Merc. i B2B Marketing og Indkøb. I øjeblikket er jeg praktikant hos Salling Group, hvor jeg har været så heldig at blive en del af deres indkøbsafdeling indenfor bøger, hobby og kontorartikler. Forinden har jeg læst en bachelor i erhvervsøkonomi, som jeg færdiggjorde for snart 1,5 år siden. Det betyder ligeledes, at jeg efter praktikforløbet skal til at skrive min kandidatafhandling.

Praktikprocessen – en kort tekst der beskriver :

Hvordan og hvornår fik du din praktikplads?

For at få en praktikplads vidste jeg, at man skulle være ude i god tid. Så jeg gik allerede i gang med at lede efter potentielle praktikpladser i februar. Selvom der var en månedstid til fristen udløb, valgte jeg at skrive ansøgningen med det samme ud fra praktikopslaget hos Salling Group. Det gav heldigvis pote, da der ikke gik mange dage før, at jeg blev ringet op. Salling Group var utrolig hurtige til at give en tilbagemelding og finde et tidspunkt for en praktiksamtale. Jeg var så heldig, at jeg skrev under allerede i midten af marts og var dermed sikret en praktikplads efteråret 2020. Mit praktikforløb Salling Group startede d. 10. august og strækker sig 4 måneder frem.

Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge praktikplads?

Jeg synes, at det var vigtigt, at jeg igennem praktikopslaget fik en klar ide om, hvilke opgaver jeg ville sidde med, hvis jeg fik den specifikke praktikstilling. Selvom jeg primært søgte praktik indenfor indkøb, blev det ret tydeligt for mig, at stillingerne indebar noget forskelligt. Derudover synes jeg, at det er godt at få en beskrivelse af selve virksomheden blandt andet hvad deres fokus er og hvilken kultur, man kan forvente at møde. Mere specifikt er det ligeledes rart, at få en kort beskrive af det team, du skal arbejde sammen med, da det gør det muligt for en at vurdere, hvorvidt man vil kunne passe ind der.  

Vidste du, hvad dit projekt skulle handle om allerede, da du søgte/ da du startede eller hvordan og hvornår fandt du frem til dit projekt?

Mit praktikforløb er ikke bygget op omkring et projekt. Jeg har forskellige arbejdsopgaver, og så har jeg naturligvis arbejdsgaver, der strækker sig over lidt længere tid, der muligvis kunne kategoriseres som små projekter. Jeg vidste, hvad mine primære arbejdsopgaver gik ud på, da det stod beskrevet i praktikopslaget. De små projekter jeg har haft i hænderne undervejs, vidste jeg ikke nødvendigvis om, før jeg startede, da det er noget, der er kommet sidenhen.

Var der lavet et program for dig, da du startede?

Da jeg startede i Salling Group, kunne jeg godt fornemme, at de var vant til at have praktikanter inde i huset, da der både var lavet et program i starten til mig, og jeg blev ligeledes tilknyttet forskellige kurser. Programmet indebar ret detaljeret, hvad der skulle ske den første uge, hvilket gjorde opstarten mere overskuelig. Det omhandlede de ting, jeg skulle lære fra start, hvor jeg ofte sad sammen med nogen, der kunne guide mig igennem det. Efterfølgende kom jeg på kurser i deres forskellige systemer samt et kursus i, hvilke afdelinger der kunne være behjælpelig med forskellige opgaver og problemer. Disse kurser var rigtigt nyttige, eftersom Salling Group er en stor virksomhed med utrolig mange systemer og afdelinger, hvorfor disse informationer gav et bedre overblik. Derudover var jeg rundt i de forskellige afdelinger og hilse på mine nye kollegaer, så man lige fik sat ansigt på hinanden eller i tilfælde af, at man skulle i kontakt med hinanden senere. 

Hvad går dit projekt ud på?
Til dagligt sidder jeg med forskellige opgaver, som blandt andet er at sende KPI/salgstal ud til mine kollegaer i afdelingen, følge op på avisomsætning, lave salgstal ift. leverandører, udarbejde en top-10 af bøger til butikkerne, sortiment analyse, konkurrentanalyse og være med til leverandørmøder.

Et af de projekter, som jeg har siddet med over en længere periode, er at få mange af vores bøger, hobby og kontorartikler varer gjort klar til online salg. I den forbindelse har vi fået et nyt IT-system, som jeg har fået lov til at sidde og nørde en masse med, hvilket har været fedt. Mine andre kollegaer har haft meget andet at se til, så jeg har formået at opbygge en stærk viden her indenfor, som jeg senere kan give videre til mine kollegaer.  

Derudover skal jeg skrive en praktikopgave. Denne opgave omhandler tillid mellem køber og sælger, hvor jeg har fået lov til at få dybere indsigt i nogle af afdelingens leverandørforhold.

Hvordan arbejder du med dit projekt i dagligdagen?

Jeg formår stortset hver dag at kigge på mit projekt vedrørende vareoprettelser til vores online salg, da der hele tiden skal være styr på, at nye varer bliver gjort klar. Især når jeg sidder med bøger, så er der en udgivelsesdato, som i den grad skal overholdes. Hvis jeg har meget at se til nogle dage, kan det godt være, at der går et par dage mellem, at jeg følger op på varerne inde i systemet. Derudover når jeg arbejder på projektet, gøres det tit i samarbejde med nogle af mine kollegaer. Det er både kollegaer i min egen afdeling vedrørende vareinformationer samt IT-afdelingen, som altid er behjælpelig med spørgsmål og problemer vedrørende systemet.

Hvem er din praktikvejleder og hvad er hans/hendes rolle? Hvordan hjælper de dig?

Jeg blev ansat i min afdeling af en indkøber. Det var ham, som forberedte mit program til den første uge, gjorde mine computer brugerklar ved at installere alle nødvendige programmer, tilmeldte mig kurser osv. Det gav mig en rigtig overskuelig start med en god struktur, og jeg vidste, at hvis jeg havde nogle former for spørgsmål, så kunne jeg altid gå til ham. Desto længere tid man er der, desto mere får man selv styr på tingene, men jeg ved stadig, at han vil være klar til at hjælpe mig med både praktiske og arbejdsrelateret spørgsmål. Det er rart at være tilknyttet en specifik person, som man ved, altid kan hjælpe en.

 

Gode råd til virksomheder, der skal have studerende i praktik i efteråret 2021

Jeg synes, at det er vigtigt, at der er lidt struktur i starten, da det gør hverdagen mere overkommelig for en ny praktikant. Man ved stortset ingenting, når man starter, så det er rart at have et skema over, hvad der skal ske forude og hvorhenne. Derudover er det rart, at der er nogle af dine kollegaer, som har afsat tid til at hjælpe dig i starten med nye opgaver, så der rent faktisk er ordentlig tid til at blive sat ind i noget nyt. Når der afholdes kurser, er det ofte for alle praktikanterne på samme tid, hvilket er en god måde, at møde de andre praktikanter og netværke på.

 

PORTRÆT SANDRA BECK

Navn: Sandra Beck

Uddannelsesforløb: HA i erhvervsøkonomi og nu Cand.merc B2B Marketing and Purchasing

Praktiksted: Salling Group HQ

Afdeling: Mejeri (Dairy/Eggs/Fats)

 

Hvordan og hvornår fik du din praktikplads?

Jeg søgte praktikstillingen inde på Salling Groups hjemmeside. Jeg kom til samtale, og fik tilbudt stillingen i marts med henblik på opstart august 2020. 

Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge praktikplads?

Da jeg skulle vælge praktikplads, var det vigtigt for mig, at praktikpladsen kunne tilbyde en spændende stilling, som selvfølgelig matchede min uddannelse. Men også en stilling, hvor jeg kunne se udfordringer, og en stilling, hvor der var forskellige/alsidige opgaver. 

Vidste du, hvad dit projekt skulle handle om allerede, da du søgte/ da du startede eller hvordan og hvornår fandt du frem til dit projekt?

Jeg vidste ikke, hvad mit projekt skulle omhandle inden jeg startede, men løbende blev min leder og jeg i fællesskab enige om et projekt, jeg kunne undersøge/udarbejde.

Var der lavet et program for dig, da du startede?

Der var lavet et detaljeret intro program til mig den første uge. Det var en god måde at få et overblik på, og rart at have et program, så man ikke var i tvivl om, hvad der skulle ske. Jeg var bl.a. på leverandørbesøg, besøgte afdelinger internt i Salling, fik gennemgået diverse opgaver og opsat mail.

Hvad går dit projekt ud på?

For mit vedkommende fik jeg ikke et specifikt projekt, jeg skulle undersøge/udarbejde. Jeg blev koblet på en masse forskellige opgaver for at få et bredere helhedsindtryk af opgaver, der udføres i afdelingen.

For at nævne nogle af mine opgaver var jeg ansvarlig for konkurrentovervågning, pris ændringer, oprettelse af nye varer, opdatering af sortimentsoversigt, opdatering/indhentning af salgsrapporter, udarbejdelse af private label produkter, mønstring af tilbudsaviser og pris differencer.

Da jeg ca. halvvejs i forløbet skulle overveje problemstilling til min praktikopgave, kom min leder med forslag til problemstillinger i afdelingen. Vi blev derfor i fællesskab enige om, at jeg skulle undersøge implementeringen af private label økologisk mælk. Her har jeg bl.a. indhentet konkurrentpriser og udarbejdet interview for bedre at kunne besvare min problemstilling.

Hvordan arbejder du med dit projekt i dagligdagen?

I forhold til projektet har jeg bl.a. været ude i butikkerne og indkøbe forskellige mælk, og indhente forskellige priser. Jeg har også lavet et interview. 

Hvem er din praktikvejleder og hvad er hans/hendes rolle? Hvordan hjælper de dig?

Min vejleder har hjulpet mig med at finde en problemstilling til min praktikopgave.

Vi har haft samtaler løbende omkring opgaven, og hvordan den kunne udarbejdes.

 

Gode råd til virksomheder, der skal have studerende i praktik i efteråret 2021

Sørg for at inddrage praktikanten så meget som muligt. Det giver et større indsigt i arbejdet, der foregår i afdelingen, samtidig med at det er nemmere for praktikanten at danne sig et helhedsindtryk.
I Salling Group bliver man tilbudt forskellige relevante intro kurser, som giver et godt grundlag for en god opstart. Opfølgninger/samtaler undervejs er også brugbare.

 

PORTRÆT ANNEKE MAU

My name is Anneke Mau. I am originally from Germany. I moved to Aarhus in 2017 to start my Bachelor in BScB at BSS. During my bachelor I also went on a semester abroad to Canada, which I really enjoyed. 

I’m on my first semester of MSc Commercial and Retail Management and currently doing an internship in the Customer Operation Department of Arla Denmark. My internship is all about supporting the Danish waste champion in communicating waste reduction efforts across the organization. 

How and when did you get your internship?

I applied to the internship position in March 2020 after I heard about it at the Company Dating at AU. After a behavioral assessment, I was invited for an interview with the hiring manager and supervisor of the internship. I was contacted a week later (late March) that I got the position which I started in August 2020.

 

What was important to you when choosing an internship?

The name was “Intern in Commercial Food Waste Reduction” which immediately sparked my interest. I’m very passionate about sustainability, but also wanted to get an insight of how big companies such as Arla are dealing with these issues. Additionally, I really enjoy the relation to the food industry and consumer orientation. I felt like I could combine my interests in this internship by also getting the opportunity to develop and challenge myself. 

Did you know what your project was about already when you applied / when you started or how and when did you find your project?

During the first interview, I got an impression of what my supervisor as the Danish waste champion is doing and some brief input on how an intern might support these tasks. Approximately a month before my internship was about to start, I then had an online meeting with my supervisor where she gave me the most recent developments on waste in Arla Denmark. She introduced me to possible topics and projects that I might face during the internship period and how I can help her to improve the food waste situation. She then asked me if that sounds interesting for me or if I have anything in particular that I want to learn more about. 

Was there a program made for you when you started?

On my starting day, I got an onboarding plan which described all the objectives and activities for the first 4 weeks I’m in Arla. However, when now reflecting on the actual outcomes of my internship period, I have to say that plans change and the projects I was assigned to adjusted to some extent. 

What is your project about?

Initially, the project was termed to propose a communication framework to spread knowledge about the waste reduction efforts across the organization. But after some stakeholder interviews I revised the project scope as potential for waste improvement was rather seen in adjusting the waste reporting, that I was also doing on a weekly basis. Therefore, the project turned into the development of a Power BI app for waste data.

How do you work with your project in everyday life?

The project was a process of interviewing stakeholders from different departments to collect insights in how they use the waste report that was sent out at that point in time. In collaboration with my supervisor, we developed the app based on the input we got and prepared webcast and other introduction sessions to promote our new product and teach the organization how to use it. In the end, the webcasts were followed by feedback and follow-up sessions to ensure that the message got across and the respective departments are knowledgeable enough to work with the waste app on their own.

Who is your internship supervisor and what is his / her role? How do they help you?

My internship supervisor was the Danish waste champion. She has been in this role for a year and is very skilled and interested in supply chains, but with a background in psychology and education. She introduced me to all the tasks that she is having and outlined different activities that I can support her with or even take over as a whole. We arranged daily check-ins to update each other on what has happened. She encouraged me to reach out to different stakeholders if I had questions or was interested in what they are doing. Working with her gave me a lot of inspiration on how I can grow personally and develop myself within Arla. We connected quite well through our shared passion for reducing food waste and could therefore become each other’s sparing partner throughout my internship period.

International student as interns

In terms of the language challenges, I had a non-Danish supervisor during my internship time, so we mostly communicated in English anyways. However, a lot of the meetings with other departments were held in Danish. Luckily, I could already learn Danish during the time of my Bachelor, so I could follow more or less everything. I can however imagine that this is a challenge for a student who does not speak Danish. From my experience, colleagues try to speak English, but it happens very quickly that they switch back to Danish, especially when the majority of colleagues are Danish.

Another thing I want to mention here is that an unpaid full-time internship causes a lot of issues for international students, as we are no longer eligible to receive SU unless we have another job on the side to cover the 12h average work hours. However, finding a job that can be combined with a 37h week is hard to find and on top of that very stressful. Therefore, the financial burdens are hard to overcome for a lot of international students. It would be a shame from my perspective if international students cannot take the opportunity to do an internship purely because they cannot find the resources to pay their bills for this semester. I think companies should consider combining internships with some form of payment as long as it is possible.

Other than that I don’t see any other barriers to hiring international interns as long as they have a CPR number and are legally registered in Denmark, which is usually the case

 

Good advice for companies that need to have students on internships in the autumn of 2021

  • Opportunities to learn about the company and interact with other colleagues
  • Get an idea of how full-time work or being an employee in the company looks like
  • Present different tasks that the intern can choose from to get a better idea of what sparks their interest
  • Find a good balance between leaving the intern the freedom to develop themselves and to guide them in order to teach new things and motivate them to challenge their current position
  • Provide constant feedback and advises of how the intern can improve and develop
Education news