Ph.d. studerende hædret med pris for bedste plakat

News

2016.05.24 | Michelle Nedergaard Buss

Gitte Boier Tygesen, sygeplejerske og ph.d.-studerende ved Hospitalsenheden Horsens og tilknyttet forsknings netværket DESIGN-EM, modtog en præmie for den bedste videnskabelige plakat i forbindelse med Forskningens Dag.

Det var ikke kun på Hospitalsenheden Horsens, Gitte Boier Tygesen havde travlt med at præsentere sit nye forskningsprojekt i forbindelse med Forskningens Dag og Forskningens Døgn.

Ph.d.-projektet blev også formidlet på Regionshospitalet Viborg, hvor Gitte Boier Tygesen samtidig modtog en pris for den bedste udstillede videnskabelige plakat.

Et bedømmelsesudvalg valgte plakaten som den bedste ud af 32 fremviste ud fra kriterier såsom design, originalitet og relevans.

Plakaten bærer overskriften "Udvikling og evaluering af en patientsikkerhedsmodel rettet mod alvorlig klinisk forværring og personalets bevidsthed om patientsikkerhed i Akutafdelingen – et ph.d.-projekt". Patientsikkerhedsmodellen ventes at rumme potentiale til at blive udbredt til de øvrige danske akutafdelinger.

Gitte Boier Tygesens ph.d.-projekt er funderet på Hospitalsenheden Horsens, men Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Randers deltager også i projektet.

DESIGN-EM