DESIGN-EM konference om organisering af akutafdelinger

Patientsikkerhed og akutafdelingernes organisering: Hvad er sammenhængen?

2018.02.07 | Merete Elmann

Det interdisciplinære forskningsnetværk DESIGN-EM på Aarhus Universitet afholder den 20. marts 2018 sin fjerde konference om organisering af akutafdelinger.

Organisering og patientsikkerhed er kommet i nyt fokus i forbindelse med en række konkrete hændelser, samt sundhedsstyrelsens igangværende evaluering af den hidtidige ramme for organisering af akutafdelinger.

Ved DESIGN-EM konferencen præsenteres resultater fra 4 ph.d.-projekter, samt en international perspektivering på temaet. Konferencen foregår på Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor der vil være oplæg ved ledende overlæge af akutafdelingen i Skejby, samt rundvisning på den nye akutafdeling.

Mere information, program og tilmelding: DESIGN-EM Konference

Events