Smart Home Kursus

INTRODUKTION TIL DEN NYESTE

FORSKNING OM SMART HOME

30. januar 2020, kl 10-15
Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4

Tidspunkt: 30. januar 2020, kl 10-15
Sted: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V
Pris: gratis da del af projekt sponsoreret af Industriens Fond

Dette endagskursus er introduktion til det udviklingsforløb, som tilbydes af Alexandra Instituttet

En-dags kursus med den nyeste forskning for ledere af virksomheder, der overvejer at gå ind på Smart Home markedet.

Hvem henvender kurset sig til?

Overvejer din virksomhed at gå ind på Smart Home-markedet, men mangler en god forståelse for det nye marked, kundernes forventninger og din egen organisering? Så er dette en-dags kursus et godt sted at starte.

Kurset henvender sig til ledere i virksomheder, der producerer, sælger eller installerer digitale og internetopkoblede produkter til private hjem.

Mulighed for at indgå i et videre udviklingsforløb

På introduktionskurset sætter en række forskere den overordnede ramme for Smart Home markedet og præsenterer den nyeste forskning indenfor området. 

Din virksomhed har mulighed for at arbejde videre med jeres digitale strategi via Smart Home Living Labs Udviklingsforløbet, der faciliteres af erfarne konsulenter fra Alexandra Instituttet.

Hvad handler dagen og oplæggene om?

I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, data leverandør og kommunikationskanal. Varmepumper, vinduer, el-vand- og varme systemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe etc. udstyres med intelligente sensorer og forvandler et traditionelt hjem til et Smart Home, hvor leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren er central.

Virksomheder, der plejede at være B2B underleverandører til byggeindustrien begynder nu at kommunikere direkte med husets beboere og modtage store mængder data om beboernes brugsvaner og behov. Samtidig begynder de enkelte komponenter at kommunikere med hinanden og opsamler en stor mængde data. Data som kan omsættes til nye digitale services.  De traditionelle producenter og leverandører presses af nye – og måske mere digitalt parate - aktører i markedet.

Smart Homes er derfor ikke kun et spørgsmål om nye tjenester og tilbud, men også om nye digitale salgs- og kunderelationer, nye samarbejdsrelationer, prisstrategier, og nye eksportmarkeder. Digitalisering omdefinerer forretningssystemer og modeller samt værdikæder i byggebranchen og andre brancher, der leverer til hjem.  

Vi står på tærsklen til en markant forandring, der kan ændre den måde, vi lever på, den måde vi bygger huse og den måde produkter til hjemmet laves på. Forandringen drives af store virksomheder som Google, Amazon, Samsung, Haier og snart også IKEA og ikke mindst den seneste udvikling indenfor IOT og Artificial Intelligence.

På Institut for Virksomhedsledelse gennemfører vi i øjeblikket i samarbejde med Industriens Fond, Alexandra Instituttet, Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Rostock University projektet Smart Home. Projektets formål er at hjælpe danske virksomheder til at kunne gennemføre transformationen fra traditionel producent til leverandør til det smarte hjem. 


Program

Kl 10-11

Hvad er et Smart Home og hvordan udvikler markedet sig internationalt og i Danmark?

Professor Børge Obel, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

Smart Home-industrien samler aktører fra byggebranchen, energisektoren, sikkerheds- og underholdningsbranchen mv. Udviklingen af Smart Home-sektoren i Danmark præsenteres og sammenlignes med udviklingen i udlandet. Der vil være fokus på, hvem og hvad der driver udviklingen. Smart Home-branchen er karakteriseret ved sammenhængende økosystemer. Karakteristika for Smart Home-økosystemer præsenteres.

Kl 11-12

Hvem er Smart Home kunderne i dag og i fremtiden?

Lektor Marco Hubert, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS (oplægget foregår på engelsk)

Den digitale udvikling betyder, at virksomheder i langt højere grad end tidligere får oplysninger om kundernes forbrug, vaner og handlinger. Det giver mulighed for at skabe unikke kundeoplevelser, men det forventer kunderne på den anden side også. Med udgangspunkt i både forskning og praksis ser vi på, hvordan digital transformation ændrer måden, vi driver virksomhed og skaber kundeoplevelser på.

Vi vil bl.a. se på:

  • Hvordan forskellige brancher griber den digitale transformation an i forhold til kundeoplevelsen?
  • Hvordan udviklingen har været inden for digital transformation og kundeoplevelser de seneste år, og hvor virksomhederne er på vej hen?
  • Hvordan virksomhederne håndterer de mange digitale muligheder i bestræbelserne på at forblive konkurrencedygtige?

Læs mere om Marco Huberts forskning.

Kl 12-13 - Frokost

Kl 13-14

Kunders oplevelse med digitale produkter i hjemmet

Professor Christian Brock, University of Rostock (oplægget foregår på engelsk)

Dette oplæg vil fokusere på kvaliteten af service og kundernes forventninger til digitale og internetbaserede produkter. Vi vil se på, hvordan den digitale transformation øger interaktionen mellem producent og kunde. Dette involverer også sociale robotter, service robotter, smarte hjem og biler.

Kl 14-15

Ledelse, økosystemer, og nye digitale forretningsmodeller

Professor Andrea Carugati og Professor Børge Obel, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

I denne del af master classen vil vi se på, hvordan smart home konceptet skaber nye økosystemer, der kræver nye forretningsmodeller og organisatorisk forandring. Et nøgle begreb i denne forandring er digital modenhed.  Digital modenhed er ikke et spørgsmål om størrelse eller penge, men om kultur, lederskab, kapabilitet og teknologi.

I den digitale verden foregår innovation hurtigere og mere åbent. Det åbner mange muligheder for dem, der er parate. En design thinking-tilgang med hurtig produktion af prototyper og feedback fra kunderne tidligt i processen er nødvendig. Samskabelse med både kunder og økosystempartnere er essentiel for at kunne følge med produkternes kortere og kortere livscyklus.


Inden kursusdagen vil deltagere få tilsendt et link til et videoforedrag med forsker Nils Fonstad fra MIT Center for Information Systems. Videoforedraget vil foregå på engelsk.

Test og Lær: Sådan kan virksomheder lære at vokse i den digitale økonomi.

Research Scientist Nils Fonstad, Europe and LATAM, MIT Center for Information Systems Research (oplægget foregår på engelsk)

Stort set alle virksomheder arbejder på at transformere deres forretning i den digitale æra og opbygge kapaciteter, der sætter dem i stand til at generere indtægter fra en række forretningsmodeller.

MIT CISR-forskning har identificeret fire forretningsmodeller og otte kapaciteter (langs to dimensioner), som top-performance virksomheder udvikler til at generere indtægter fra alle fire forretningsmodeller.

Den første halvdel af denne session vil præsentere disse fire forretningsmodeller og otte muligheder for at hjælpe virksomheder med at klarlægge deres vision og specificere, hvad de skal stræbe efter at nå, når de transformerer deres forretning.

Innovation er det første trin i processen med at transformere virksomheden i den digitale æra. Virksomheder investerer mere end nogensinde i digital innovation, men ender alligevel ofte i utilsigtede dyre faldgruber. For at undgå disse faldgruber kunne virksomheder inddrage en test-og-læring-tilgang til innovation.

MIT CISR-forskning har identificeret tre principper, som kan understøtte virksomheders design af tests og opbygge kapaciteter.

Anden halvdel af denne session vil beskrive, hvordan top præsterende virksomheder bedst kan fordele deres investeringer på tværs af en portefølje af innovationsområder.

Under hele sessionen vil Nils trække på eksempler fra forskellige brancher og give deltagerne mulighed for at engagere sig og diskutere implikationerne af MIT CISR´s forskning. 

Tidspunkt: 30. januar 2020, kl 10-15
Sted: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V
Pris: gratis da del af projekt sponsoreret af Industriens Fond

Dette endagskursus er introduktion til det udviklingsforløb, som tilbydes af Alexandra Instituttet

Smart Home-projektet er støttet af