Forskning

Forskning ved Smart Home Projektet

Projektet har til formål at styrke virksomheder, der producerer og/eller leverer digitale Smart Home løsninger, og styrke deres udvikling af digitale forretningsmodeller, salgs- og kunderelationer, strategi og ledelse således, at de kan indgå i de nye digitale økosystemer og skabe vækst.

Her under kan du læse mere om de to fremtrædende forskningsprojekter ved SmartHome projektet:

Smart Home kundens erfaringer og forventninger

Vi vil undersøge, hvordan digitaliseringen og den direkte slutbrugerkontakt ændrer den traditionelle B2B leverandørs rolle. Via ovennævnte LIVING LABs og udviklingsproces vil vi afdække Smart Home kundernes erfaringer med brugen af den digitale service, deres forventninger ift. kundeinddragelse og interaktion, brugervenlighed og kvaliteten af leverandørens service. Virksomhederne har allerede i dag en del data om brugernes adfærd. Vi sammenholder resultaterne af interviewundersøgelsen med de data, som virksomheder har indhentet via de digitale kanaler.

Leverandørens digitale parathed

Her undersøger vi virksomhedernes digitale, ledelsesmæssige og organisatoriske modenhed. Undersøgelsen vil have tre elementer:

• Smart Home Living Labs, co-creation, simulations og interviews med de 10 virksomheder og en række af deres underleverandører og partnere.

• Afdækning af virksomhedens aktuelle digitale modenhed.

• Stor spørgeskemaundersøgelse (1.000 virksomheder) med henblik på at kortlægge den digitale modenhed bredt ift. leverandører af Smart Home løsninger. Spørgeskemaundersøgelsen vil blive udført af Danmarks Statistik.

Hovedspørgsmålene vil være:

• Hvordan ser virksomhederne fremtidens kunderelationer og touchpoints både i B2B og i B2C og Hvordan ændrer det sig?

• Hvordan tænker de deres fremtidige digitale produkter og forretningsmodeller?

• Hvordan ser fremtidens ledelse, organisation og kompetencer ud?