Forskning

Forskning i Smart Home Projektet

Projektet har til formål at styrke virksomheder, der producerer og/eller leverer digitale Smart Home løsninger, og styrke deres udvikling af digitale forretningsmodeller, salgs- og kunderelationer, strategi og ledelse således, at de kan indgå i de nye digitale økosystemer og skabe vækst.

Projektets forskningsteam kører en række forskningsaktiviteter:

Analyse: Hvor digitalt modne er danske virksomheder i ”home” branchen?

Vi er i gang med at indsamle data om virksomheders digitale modenhed. Vi spørger 1.000 virksomheder i forskellige brancher med relation til produkter/services til private hjem omkring deres investering i digitale teknologier og digitale ledelseskompetencer. Dataindsamlingen slutter i december 2019, hvorefter dataene vil blive bearbejdet.

Mål:

  1. Viden om, hvor digitalt modne danske virksomheder er ift. at kunne udvikle digitale strategier og nye, digitale forretningsmodeller
  2. Viden om, hvor de danske virksomheders udfordringer ligger.

Forskere: Postdoc Lone Kavin, Professor Børge Obel, Professor Andrea Carugati, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, forsker Nils Fonstad, MIT Center for Information Systems Research.

Analyse: Hvor modent er Smart Home markedet og hvem er aktørerne?

Vi er i gang med en mindre analyse af Smart Home markedet og hvem der producerer/sælger/installerer produkterne. Hvordan er samarbejdet mellem dem? Sker der en forskydning af rollerne i de traditionelle værdikæder?

Mål: Viden om markedets modenhed og udvikling herunder viden om, hvilke rolle danske SMV´ere spiller i dette nye marked.

Forskere: Postdoc Lone Kavin, Professor Børge Obel, Professor Andrea Carugati, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

Forsker Nils Fonstad, MIT Center for Information Systems Research.

Analyse: Hvem er Smart Home kunderne i dag og i fremtiden?

Vi har foretaget en webbaseret spørgeskemaundersøgelse af forventninger og erfaringer fra potentielle og eksisterende Smart Home kunder i Danmark, Norge og Tyskland. Se første insights her.

Undersøgelsen gentages henover sommeren 2020, så vi kan se, om markedet har rykket sig.

Den webbaserede undersøgelse suppleres med data fra en konkret families oplevelser med at bo i et fuldt integreret Smart Home. det er tidsskriftet Idenyt, der har igangsat et "Smart Familie" projekt.

Mål: Viden om kunders forventninger og erfaringer, barrierer og incitamenter for køb af forskellige Smart Home enheder.

Forskere: Lektor Marco Hubert, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS og Professor Christian Brock, University of Rostock

Analyse: Hvornår synes kunderne, at Smart Home produkter skaber reel værdi?

Vores første kundeanalyser viser, at kunderne oplever størst værdi af Smart Home produkterne, når produkterne spiller sammen og udnytter kundedata til at skabe en personaliseret ydelse på tværs af produkter og platforme. Det stiller nye krav til innovation hos virksomhederne, der i dag ofte udbyder enkeltprodukter og sjældent bruger de data, som opsamles via produkterne, til at innovere. I vinteren 2019/2020 dykker vi længere ned i dette felt med en række analyser.

Forskere: Lektor Marco Hubert, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS og Professor Christian Brock, University of Rostock.

Eksperiment via intervention: Hvilke metoder kan anvendes til at styrke virksomheders digitale modenhed?

17 virksomheder har i efterår 2018/forår 2019 deltaget i et udviklingsforløb bestående af

  • Et forskningsbaseret introduktionskursus (masterclass), der sætter den teoretiske ramme for at kunne arbejde med digitale strategier og økosystemer
  • Et interaktivt udviklingsforløb – Living Labs – bestående af fire workshops, hvor deltagerne arbejder med individuelle problemstillinger i forhold til deres egen virksomhed og økosystem.

Inden forløbet har vi målt virksomhedernes digitale modenhed. Udviklingsforløbet betragter vi forskningsmæssigt som et ”eksperiment via intervention.” Vi har interviewet de 17 virksomheder af flere omgange for at kunne se, om forløbet - eller interventionen – har betydet en forandring i virksomhederne, således at de har fået styrket deres digitale modenhed via nye forretningsmodeller og strategier.

Mål: Udvikling af en dokumenteret metode til, hvordan man kan udvikle virksomheders digitale kompetencer.

Forskere: Postdoc Lone Kavin, Professor Børge Obel, Professor Andrea Carugati, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, forsker Nils Fonstad, MIT Center for Information Systems Research står for introduktionskurset og dataindsamling om effekt.

Alexandra Instituttet står for Living Lab udviklingsforløbet.

Webbaseret app hvor virksomheder kan måle deres egen digitale modenhed

April 2020 lancerer vi en webbaseret app, hvor virksomheder via en række spørgsmål får en vurdering af deres egen digitale modenhed. Spørgsmålene baserer sig på den viden, som vi har udviklet via ovenstående aktiviteter.

Udover en vurdering af virksomhedens egen digitale modenhed, vil app`en også give mulighed for at sammenligne sin egen virksomheds digitale modenhed med andre virksomheder indenfor samme branche eller på tværs af samtlige Smart Home brancher. App´en vil også indeholde en række små undervisningsvideoer, hvor forskerne forklarer begreber og metoder.

Anonymiserede data fra virksomhedernes besvarelser af spørgsmål vil indgå i vores forskning.

Forskere: Postdoc Lone Kavin, Professor Børge Obel, Professor Andrea Carugati, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, forsker Nils Fonstad, MIT Center for Information Systems Research.

 

 

 

VIDEN: Er din virksomhed klar til Smart Home markedet? Få tre råd fra Nils Fonstad, Research Scientist, MIT. Center for IT Research