Masterclasses

Digitale økosystemer og forretningsmodeller for
Smart Home-produkter og services

Tid: 25. november kl. 9-16
Sted: Aarhus BSS, Fuglesangs Alle 4, 8210 Aarhus V, lokale U111

I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, dataleverandør og kommunikationskanal. Varmepumper, vinduer, el-,vand- og varmesystemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe etc. udstyres med intelligente sensorer og forvandler et traditionelt hjem til et Smart Home, hvor leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren er central.

Virksomheder, der plejede at være B2B-underleverandører til byggeindustrien, begynder nu at kommunikere direkte med husets beboere og modtage store mængder data om beboernes brugsvaner og behov. Samtidig begynder de enkelte komponenter at kommunikere med hinanden og opsamler en stor mængde data. Data som kan omsættes til nye digitale services.  De traditionelle producenter og leverandører presses af nye - og måske mere digitalt parate - aktører i markedet.

Smart Homes er derfor ikke kun et spørgsmål om nye tjenester og tilbud, men også om nye digitale salgs- og kunderelationer, nye samarbejdsrelationer, prisstrategier, og nye eksportmarkeder. Digitalisering omdefinerer forretningssystemer og modeller samt værdikæder i byggebranchen og andre brancher, der leverer til private hjem.  

Vi står på tærsklen til en markant forandring, der kan ændre den måde, vi lever på, den måde vi bygger huse og den måde produkter til hjemmet laves på. Forandringen drives af store virksomheder som Google, Amazon, Samsung, Haier og snart også IKEA og ikke mindst den seneste udvikling indenfor IOT og Artificial Intelligence.

På Institut for Virksomhedsledelse gennemfører vi i øjeblikket i samarbejde med Industriens Fond, Massachusetts Institute of Technology (MIT) og University of Rostock projektet Smart Home. Projektets formål er at hjælpe danske virksomheder til at kunne gennemføre transformationen fra traditionel producent til leverandør til det smarte hjem.


I denne Masterclass stiller vi skarpt på Smart Home-industrien og digital ledelse, forretningsmodeller, marked og kunder. Her har du mulighed for at høre en række spændende oplæg ved førende forskere og eksperter.

Program

Hvad er et Smart Home?
Professor Børge Obel, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

Smart Home-industrien samler aktører fra byggebranchen, energisektoren, sikkerheds- og underholdningsbranchen mv. Udviklingen af Smart Home-sektoren i Danmark præsenteres og sammenlignes med udviklingen i udlandet. Der vil være fokus på hvem og hvad, der driver udviklingen. Smart Home-branchen er karakteriseret ved sammenhængende økosystemer. Karakteristika for Smart Home-økosystemer præsenteres.

Test and Learn: How firms are learning to thrive in the digital economy
Research Scientist Nils Fonstad, Europe and LATAM, MIT Center for Information Systems Research (oplægget foregår på engelsk)

Virtually all companies are working on transforming their business for the digital era, building capabilities that enable them to generate revenue from a variety of business models. MIT CISR research has identified four business models and eight capabilities (along two dimensions) that top-performing firms are developing to generate revenue from all four business models. The first half of this session will cover these four business models and eight capabilities to help firms clarify their vision and specify what they should strive to achieve when transforming their business.

Innovation is the first step in the process of transforming the business for the digital era. Yet, as firms are investing more than ever in digital innovation, they inadvertently end up facing several costly pitfalls. In order to avoid these pitfalls, firms are taking a test-and-learn approach to innovation. MIT CISR research has identified three principles around which firms should design tests and build capabilities. The second half of this session will describe how top-performing firms can best allocate their investments across a portfolio of innovation areas.

Throughout the session, Nils will draw on examples from various industries and provide participants with the opportunity to engage and discuss the implications of MIT CISR findings.

Smart Home marked og kunder
Lektor Marco Hubert, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS (oplægget foregår på engelsk)

Den digitale udvikling betyder, at virksomheder i langt højere grad end tidligere får oplysninger om kundernes forbrug, vaner og handlinger. Det giver mulighed for at skabe unikke kundeoplevelser, men det forventer kunderne på den anden side også. Med udgangspunkt i både forskning og praksis ser vi på, hvordan digital transformation ændrer måden, vi driver virksomhed og skaber kundeoplevelser.

Vi vil bl.a. se på:

  • Hvordan forskellige brancher griber den digitale transformation an i forhold til kundeoplevelsen.
  • Hvordan udviklingen har været inden for digital transformation og kundeoplevelser de seneste år, og hvor virksomhederne er på vej hen.
  • Hvordan virksomhederne håndterer de mange digitale muligheder i bestræbelserne på at forblive konkurrencedygtige.

How the digital transformation affects the customer experience in services
Professor Christian Brock, University of Rostock (oplægget foregår på engelsk)

This presentation will focus on the quality of service and the customer experience in online and mobile channels and on how digital transformation increases the interactive forms of customer relationships. This involves social robots, service robots, smart homes and smart cars, which are now all part of computer-human interactions.

Ledelse, økosystemer og nye digitale forretningsmodeller
Professor Andrea Carugati og Professor Børge Obel, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

I denne del af masterclassen vil vi se på, hvordan smart home-konceptet skaber nye økosystemer, der kræver nye forretningsmodeller og organisatorisk forandring. Et nøglebegreb i denne forandring er digital modenhed.  Digital modenhed er ikke et spørgsmål om størrelse eller penge, men om kultur, lederskab, kapabilitet og teknologi.

I den digitale verden foregår innovation hurtigere og mere åbent. Det åbner mange muligheder for dem, der er parate. En design thinking-tilgang med hurtig produktion af prototyper og feedback fra kunderne tidligt i processen er nødvendig. Samskabelse med både kunder og økosystempartnere er essentiel for at kunne følge med produkternes kortere og kortere livscyklus.

Opsamling og debat


Gratis for ledere i virksomheder der leverer produkter til private boliger og bygninger.
Tilmelding nødvendig.
No-show gebyr på kr. 500.

Smart Home-projektet er støttet af