Smart Home Kursus

INTRODUKTION TIL DEN NYESTE

FORSKNING OM SMART HOME

Skræddersyet virksomhedskursus

Skræddersyet virksomhedskursus

HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED, AT HJEMME-PRODUKTER BLIVER DIGITALE, KOBLET PÅ MOBILEN OG OPSAMLER DATA OM KUNDERNE?

 

Dette kursus kan rekvireres.

Hvem henvender kurset sig til?

Ledere i virksomheder, der producerer, sælger eller installerer digitale og internetopkoblede produkter til private hjem.

Smart Home virksomhedens største udfordring Med Andrea Carugati, Professor, Department of Management, Aarhus BSS

Hvad handler dagen og oplæggene om?

I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, data leverandør og kommunikationskanal. Varmepumper, vinduer, el-vand- og varme systemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe etc. udstyres med intelligente sensorer og forvandler et traditionelt hjem til et Smart Home, hvor leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren er central.

Virksomheder, der plejede at være B2B underleverandører til byggeindustrien begynder nu at kommunikere direkte med husets beboere og modtage store mængder data om beboernes brugsvaner og behov. Samtidig begynder de enkelte komponenter at kommunikere med hinanden og opsamler en stor mængde data. Data som kan omsættes til nye digitale services.  De traditionelle producenter og leverandører presses af nye – og måske mere digitalt parate - aktører i markedet.

Smart Homes er derfor ikke kun et spørgsmål om nye tjenester og tilbud, men også om nye digitale salgs- og kunderelationer, nye samarbejdsrelationer, prisstrategier, og nye eksportmarkeder. Digitalisering omdefinerer forretningssystemer og modeller samt værdikæder i byggebranchen og andre brancher, der leverer til hjem.  

Vi står på tærsklen til en markant forandring, der kan ændre den måde, vi lever på, den måde vi bygger huse og den måde produkter til hjemmet laves på. Forandringen drives af store virksomheder som Google, Amazon, Samsung, Haier og snart også IKEA og ikke mindst den seneste udvikling indenfor IOT og Artificial Intelligence.

På Institut for Virksomhedsledelse gennemfører vi i øjeblikket i samarbejde med Industriens Fond, Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Rostock University  projektet Smart Home. Projektets formål er at hjælpe danske virksomheder til at kunne gennemføre transformationen fra traditionel producent til leverandør til det smarte hjem. 


Program

Kl 0930-10 - Registrering og kaffe

Kl 10-11 | Hvad er et Smart Home og hvordan udvikler markedet sig internationalt og i Danmark?

Professor Børge Obel, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

Smart Home-industrien samler aktører fra byggebranchen, energisektoren, sikkerheds- og underholdningsbranchen mv. Udviklingen af Smart Home-sektoren i Danmark præsenteres og sammenlignes med udviklingen i udlandet. Der vil være fokus på, hvem og hvad der driver udviklingen. Smart Home-branchen er karakteriseret ved sammenhængende økosystemer. Karakteristika for Smart Home-økosystemer præsenteres.

Kl 11-12 | Hvem er Smart Home kunderne i dag og i fremtiden?

Lektor Marco Hubert, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS (oplægget foregår på engelsk)

Den digitale udvikling betyder, at virksomheder i langt højere grad end tidligere får oplysninger om kundernes forbrug, vaner og handlinger. Det giver mulighed for at skabe unikke kundeoplevelser, men det forventer kunderne på den anden side også. Med udgangspunkt i både forskning og praksis ser vi på, hvordan digital transformation ændrer måden, vi driver virksomhed og skaber kundeoplevelser på.

Vi vil bl.a. se på:

  • Hvordan forskellige brancher griber den digitale transformation an i forhold til kundeoplevelsen?
  • Hvordan udviklingen har været inden for digital transformation og kundeoplevelser de seneste år, og hvor virksomhederne er på vej hen?
  • Hvordan virksomhederne håndterer de mange digitale muligheder i bestræbelserne på at forblive konkurrencedygtige?

Læs mere om Marco Huberts forskning.

Kl 1200-1245 - Frokost

Kl 1245 - 1330 | Kunders oplevelse med digitale produkter i hjemmet

Lektor Marco Hubert, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS (oplægget foregår på engelsk)

 

Dette oplæg vil fokusere på kvaliteten af service og kundernes forventninger til digitale og internetbaserede produkter. Vi vil se på, hvordan den digitale transformation øger interaktionen mellem producent og kunde. Dette involverer også sociale robotter, service robotter, smarte hjem og biler.

Kl 1330 -1430 | Ledelse, økosystemer, og nye digitale forretningsmodeller

Professor Andrea Carugati og Professor Børge Obel, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

 

I denne del af master classen vil vi se på, hvordan smart home konceptet skaber nye økosystemer, der kræver nye forretningsmodeller og organisatorisk forandring. Et nøgle begreb i denne forandring er digital modenhed.  Digital modenhed er ikke et spørgsmål om størrelse eller penge, men om kultur, lederskab, kapabilitet og teknologi.

I den digitale verden foregår innovation hurtigere og mere åbent. Det åbner mange muligheder for dem, der er parate. En design thinking-tilgang med hurtig produktion af prototyper og feedback fra kunderne tidligt i processen er nødvendig. Samskabelse med både kunder og økosystempartnere er essentiel for at kunne følge med produkternes kortere og kortere livscyklus.

Kl 14.30 – 15 | Debat: Hvad betyder det for din virksomhed, at hjemme-produkter bliver digitale, koblet på mobilen og opsamler data om kunderne?


Video selvstudie (kræver tilmelding)

Inden kursusdagen vil deltagere få tilsendt et link til et videoforedrag med forsker Nils Fonstad fra MIT Center for Information Systems. Videoforedraget vil foregå på engelsk.

Test og Lær: Sådan kan virksomheder lære at vokse i den digitale økonomi.

Research Scientist Nils Fonstad, Europe and LATAM, MIT Center for Information Systems Research (oplægget foregår på engelsk)

Virtually all companies are working on transforming their business for the digital era, building capabilities that enable them to generate revenue from a variety of business models. MIT CISR research has identified four business models and eight capabilities (along two dimensions) that top-performing firms are developing to generate revenue from all four business models. The first half of this session will cover these four business models and eight capabilities to help firms clarify their vision and specify what they should strive to achieve when transforming their business.

Innovation is the first step in the process of transforming the business for the digital era. Yet, as firms are investing more than ever in digital innovation, they inadvertently end up facing several costly pitfalls. In order to avoid these pitfalls, firms are taking a test-and-learn approach to innovation. MIT CISR research has identified three principles around which firms should design tests and build capabilities. The second half of this session will describe how top-performing firms can best allocate their investments across a portfolio of innovation areas.

Throughout the session, Nils will draw on examples from various industries and provide participants with the opportunity to engage and discuss the implications of MIT CISR findings.

Dette kursus kan skræddersyes din virksomhed. Kontakt projektleder Pernille Kallehave og hør mere om mulighederne.

Jeg fik stor inspiration af Smart Home kurset, som jeg kan benytte direkte i den videreudvikling af Securitas Smart Home strategi.
John Birkmose-Andersen,
Direktør, salg og partnere, 
Securitas

Smart Home-projektet er støttet af