Bevilling: Seks mio. kr. til at hjælpe SMV´er med ESG-rapportering

Professor Annabeth Aagaard fra Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, har modtaget en bevilling fra Industriens Fond på seks mio. kr. til projektet: ”ESG – fra rapportering til forretning’.

Professor Annabeth Aagaard
Professor Annabeth Aagaard har modtaget en bevilling fra Industriens Fond på seks mio. kr. til projektet: ”ESG – fra rapportering til forretning’. Foto: Private

Projektet har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med at udarbejde såkaldte ESG-rapporter (Environment, Social og Governance) og identificere deres muligheder for forretningsudvikling på baggrund heraf.

Helt konkret er projektets mål, med udgangspunkt i fem store danske industri værdikæder (Siemens, Kamstrup, Grundfos, Terma og Linak) og deres 20-25 dansk SMV-underleverandører, at

  1. Udarbejde ESG rapportering for disse virksomheder
  2. Få indblik i SMV´ernes krav, udfordringer og muligheder med ESG
  3. Assistere virksomhederne med ESG forretningsudvikling på baggrund af deres ESG-rapport
  4. Kortlægge viden om ESG-best practices på ESG-rapportering og ESG-forretningsudvikling
  5. Forankre denne viden hos alle virksomhederne og projektets samarbejdspartnere
  6. Sikre landsdækkende formidling og adgang til de udviklede videnværktøjer og guidelines samt tilbud om videreuddannelse på området.

Krav til virksomheder

Baggrunden for projektet er, at danske virksomheder, jævnfør EU´s klassifikationssystem for bæredygtige aktiviteter, fra og med januar 2024 skal offentliggøre deres fremtidige såvel som bagudrettede oplysninger om, hvilke aktiviteter de har og har haft inden for ESG. Det sker blandt andet for at gøre alle oplysninger om bæredygtighed mere tilgængelige og sammenlignelige.

ESG-rapportering er i første omgang kun gældende for store organisationer. Små og mellemstore virksomheder samt forsikringsselskaber og kreditinstitutter er ikke omfattet af disse regler endnu.

SMV´erne kommer i klemme

Problemet er, at hvis SMV’en har større kunder, skal den alligevel rapportere sine bæredygtighedsdata, da den større virksomhed skal bruge dataene til deres afrapportering. Så indirekte er det altså nødvendigt for den lille eller mellemstore virksomhed at kende disse data.

Derudover kigger investorer efter ESG-rapporteringer, som grundlag for deres investering og samarbejde med en virksomhed. Det betyder, at det rent strategisk er en fordel at lave ESG-rapporteringer for en SMV, også selv om den ikke er forpligtet til det på nuværende tidspunkt.

Problemet for SMV’er er, at de ofte ikke har data på deres CO2 udledning eller ESG-parametrene, og ej heller har ressourcerne eller kompetencerne til at udarbejde ESG-rapporter. De har ofte heller ikke værktøjerne til at konvertere den viden, som de opnår ved at udarbejde ESG-rapporter, til ESG-drevet forretningsudvikling i virksomheden. Det er det, projektet vil indhente viden om og hjælpe virksomhederne med.

Projektet løber fra februar 2024 til februar 2026.

Yderligere oplysninger

Professor Annabeth Aagaard
Institut for Virksomhedsledelse
Aarhus BSS
Mail: aaa@mgmt.au.dk