Center for Accounting

(copy 2)Center for Accounting ved Aarhus Universitet beskæftiger sig med forskning, uddannelse og industrisamarbejde inden for eksternt regnskab, økonomistyring og revision for at styrke den økonomiske styring og ansvarlighed, ruste studerende til arbejdsmarkedet og fremme innovation med praktisk gennemslagskraft.

About the centre

Om centret


Center for Accounting ved Aarhus Universitet fokuserer på tre sammenhængende områder: eksternt regnskab, økonomistyring og revision. Disse områder styrker tilsammen organisationers økonomiske styring og ansvarlighed. Centrets aktiviteter strækker sig fra forskning og uddannelse til erhvervssamarbejder, hvor akademiske og praktiske regnskabsanvendelser integreres. Målet er at bidrage til institutionens mission ved at levere høj kvalitet i forskningen, ruste studerende til det fremtidige arbejdsmarked og fremme innovation gennem erhvervssamarbejder, alt imens relevans og samfundsmæssig indvirkning sikres.