DESIGN-EM

Organiseringen af den
akutte behandling under COVID-19,
hvad kan vi lære?

  • Konference den 21. marts 2022

Det interdisciplinære forskningsnetværk DESIGN-EM på Aarhus Universitet afholder den 21. marts 2022 sin femte konference om organisering af den akutte behandling - denne gang med fokus på organiseringen under COVID-19 pandemien. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

I 2020 ramte COVID-19 Danmark, og hospitalerne måtte hurtigt reorganisere for at kunne håndtere de mange patienter. Beslutningen fra 2007 om én indgang for akut syge patienter blev med pandemiens ankomst påvirket, og der skulle træffes hurtige beslutninger om en ny organisering. På konferencen fokuserer vi på, hvilke betydninger COVID-19 havde for organiseringen af den akutte behandling, samt hvilken viden vi kan lære af og anvende fremadrettet. Vi giver et indblik i organiseringen på afdelingsniveau, men flere oplæg vil også omhandle organiseringen på hospitalsniveau. Der vil være forskellige oplæg samt en afsluttende paneldebat, hvor den præsenterede viden vil blive diskuteret.

Konferencen foregår i Auditorium B, indgang 6, stueetagen, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Tilmeldingen åbner 1. november, hvor også et foreløbigt program vil blive tilgængeligt. Tilmelding vil ske efter først-til-mølle princippet. Linket til tilmelding vil du kunne finde her på siden.


Program (foreløbigt)

10.00 - 10.15

Velkommen

Professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, HEALTH/Aarhus Universitetshospital og Professor Emeritus Børge Obel, Interdisciplinary Centre for Organizational Architecture (ICOA), Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

Tema: Hvad har vi observeret

10.15 - 10.45

Akutbehandling under Covid-19 – et nationalt perspektiv

Taler TBA

10.45 -
11.15

Hospitalsorganisering under de forskellige Covid-19 faser 

Professor Emeritus Børge Obel og Professor Hans Kirkegaard

11.15 -
11.45

Konsekvenser af Covid-19 på patientflow

Gitte Boier Tygesen, Ph.d./sygeplejerske og Marianne Lisby, Lektor, Institut for Klinisk Medicin. Begge fra akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital

11.45 -
12.10

Traumekald under Covid-19

Frederik Trier, Lægestuderende ved Aarhus Universitet, og Professor Hans Kirkegaard

12.10 - 12.50

Frokost

Tema: Hvad kan vi lære

12.50 - 13.20

Giver Covid-19 anledning til at gentænke de overordnede retningslinjer for akutbehandling i Danmark?

Line Tipsmark, Ph.d., Professor Emeritus Børge Obel og Professor Hans Kirkegaard

13.20 - 13.50

Hvordan kan vi behandle flere akut syge patienter i eget hjem? 

Iben Duvald, Ph.d./antropolog, Interdisciplinary Centre for Organizational Architecture (ICOA), Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS. Affilieret med akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt

13.50 - 14.30

Læring set fra et regions- og hospitalsperspektiv 

Ole Thomsen, Koncerndirektør i Region Midt, og Jonas Dahl, Hospitalsdirektør, Randers Regionshospital

14.30 - 15.00

Pause

15.00 - 15.40

Læring set fra et afdelingsniveau 

Ole Mølgaard, Ledende overlæge, akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital, og Trine Agerskov, Oversygeplejerske, akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt

15.40 - 16.45

Afsluttende paneldebat: Hvad kan vi bruge fremadrettet?

Moderator: Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

Paneldeltagere: Karin Lornsen Jakobsen, Ledende oversygeplejerske, Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital, Peter Hallas, Ledende overlæge, Akutafdelingen, Holbæk Sygehus og Christian Boel, Regionsdirektør, Region Nordjylland

16.45

Tak for i dag

Hans Kirkegaard og Børge Obel