DESIGN-EM

Organiseringen af den
akutte behandling under COVID-19,
hvad kan vi lære?

  • Konference den 21. marts 2022

Det interdisciplinære forskningsnetværk DESIGN-EM på Aarhus Universitet afholdt den 21. marts 2022 sin femte konference om organisering af den akutte behandling - denne gang med fokus på organiseringen under COVID-19-pandemien.

I 2020 ramte COVID-19 Danmark, og hospitalerne måtte hurtigt reorganisere for at kunne håndtere de mange patienter. Beslutningen fra 2007 om én indgang for akut syge patienter blev med pandemiens ankomst påvirket, og der skulle træffes hurtige beslutninger om en ny organisering. På konferencen præsenterede vi, hvilke betydninger COVID-19 havde for organiseringen af den akutte behandling, samt hvilken viden vi kan lære af og anvende fremadrettet. Konferencen gav både et indblik i organiseringen på afdelingsniveau og på hospitalsniveau samt fra et praksis-perspektiv og fra en forskningsvinkel. Der var forskellige oplæg samt en afsluttende paneldebat, hvor den præsenterede viden aktivt blev diskuteret.


Program

10.00 - 10.15

Velkommen

Professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, Health/Aarhus Universitetshospital og Professor Emeritus Børge Obel, Interdisciplinary Centre for Organizational Architecture (ICOA), Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, AU

Tema: Hvad har vi observeret?

10.15 - 10.45

Akutbehandling under Covid-19 – et nationalt perspektiv

Merete Storgaard, Overlæge, Ph.d., Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital

10.45 -
11.15

Hospitalsorganisering under de forskellige Covid-19-faser 

Professor Emeritus Børge Obel og Professor Hans Kirkegaard

11.15 -
11.45

Konsekvenser af Covid-19 på patientflow

Gitte Boier Tygesen, Ph.d./Sygeplejerske og Marianne Lisby, Lektor, Institut for Klinisk Medicin. Begge fra Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital

11.45 -
12.10

Traumekald under Covid-19

Frederik Trier, Lægestuderende ved Aarhus Universitet, og Professor Hans Kirkegaard

12.10 - 12.50

Frokost

Tema: Hvad kan vi lære?

12.50 - 13.20

Giver Covid-19 anledning til at gentænke de overordnede retningslinjer for akutbehandling i Danmark?

Line Tipsmark, Ph.d., Professor Emeritus Børge Obel og Professor Hans Kirkegaard

13.20 - 13.50

Tværsektoriel hospitalsbehandling i eget hjem, læring set i forhold til en pandemi 

Iben Duvald, Ph.d./Antropolog, Interdisciplinary Centre for Organizational Architecture (ICOA), Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, AU. Affilieret med Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt

13.50 - 14.30

Læring set fra et regions- og hospitalsperspektiv 

Ole Thomsen, Koncerndirektør, Region Midt
Jonas Dahl, Hospitalsdirektør, Randers Regionshospital

14.30 - 15.00

Pause

15.00 - 15.40

Læring set fra et afdelingsniveau 

Ole Mølgaard, Ledende overlæge, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Trine Agerskov, Oversygeplejerske, Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt

15.40 - 16.45

Afsluttende paneldebat: Hvad kan vi bruge fremadrettet?

Moderatorer: Professor Emeritus Børge Obel og Professor Hans Kirkegaard

Paneldeltagere

  • Anna-Marie Bloch Münster, Lægelig direktør, Sydvestjysk Sygehus
  • Henrik Ømark, Formand for Dansk Selskab for Akutmedicin
  • Karin Lornsen Jakobsen, Ledende oversygeplejerske, Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital
  • Peter Hallas, Ledende overlæge, Akutafdelingen, Holbæk Sygehus
16.45

Tak for i dag

Professor Hans Kirkegaard og Professor Emeritus Børge Obel