Morgenmøde i Forum for Organizational Design

Uddeleger designopgaven og aktiver alle ledelseslag

Info about event

Time

Tuesday 18 June 2019,  at 08:00 - 10:00

Location

Building S/2610, room S521B, Aarhus BSS, Aarhus University


Forum for Organizational Design
inviterer dig til morgenmøde tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 8-10.

Til morgenmødet har vi inviteret Marianne Livijn, erhvervs-ph.d.-stipendiat og seniorkonsulent fra UKON A/S til at tale om, hvordan man uddelegerer arbejdet med organisationsdesign, så alle ledelseslag bliver aktiveret.     

”Traditionelt har organisationsdesign været en disciplin forbeholdt topledelsen. Med den øgede kompleksitet i moderne organisationer, hvor forskellige afdelinger, funktioner og forretningsenheder tjener forskellige formål og segmenter, er der behov for at ledere på alle organisationslag involveres som reelle med-designere. Det sikrer større commitment til den strategiske retning og langt stærkere koordinering. Til morgenmødet har vi særligt fokus på, hvordan man sætter mellemledere aktivt i scene og bruger dem til at lime organisationen sammen.”

Program:

8.00–8.30: Kaffe og rundstykker samt networking. Velkommen til Forum for Organisationsdesign

8.30–9.15: Indlæg ved Marianne Livijn: Uddeleger designopgaven og aktiver alle ledelseslag

9.15–9.45: Diskussion og spørgsmål

10.00:        Tak for i dag

Sted:          S-bygningen 2610 – lokale S521B (øverst oppe), Fuglesangs Alle 4, Aarhus V

Pris:           Gratis, dog er tilmelding nødvendig senest den 11. juni af hensyn til planlægning og kaffe 
                   Tilmeld dig morgenmødet her

Om Marianne Livijn
Marianne er erhvervs-ph.d.-stipendiat og seniorkonsulent hos UKON A/S. Hun er en del af Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA) ved Department of Management på Aarhus Universitet, hvor hun er ved at færdiggøre sin erhvervs-ph.d. i organisationsdesign. Marianne har en baggrund som HR chef i IT branchen, og har som både leder og konsulent været med i en række strategiske reorganiseringer.


For mere information kontakt venligst Institutsekretær Inger Larsen på ila@mgmt.au.dk