Vækstledelse for Fremtiden

Vækstledelse
for
fremtiden

Stiller skarpt på virksomhedens
vækst og udvikling

Vækstledelse
for fremtiden

Stiller skarpt på virksomhedens vækst og udvikling

Vækst og udvikling i SMV'er

Vækstledelse for fremtiden er et forskningsprojekt med fokus på vækst og udvikling i SMV'er.

Bag projektet står Erhverv og Udvikling, Randers Kommune, Erhverv Randers, Sparringspartnerne og Center for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV).

Som ved alle centrets projekter foregår forløbet i tæt samarbejde med ejerlederne selv og har et mål om at styrke konkurrencekraft, vækst og indtjening i de virksomheder, der deltager.

24 virksomheder fra Randers området har meldt sig til forløbet på baggrund af et ønske om at:

  • øge fokus på at skabe vækst og udvikling i deres virksomhed
  • finde ud af, hvor virksomhedens største vækstpotentiale ligger
  • skabe viden om, hvordan man bedst kan realisere virksomhedens vækstpotentiale
  • sikre, at organisationen støtter op om udviklingen af virksomheden
  • sikre deres egen udvikling som lederEnkelte af deltagerne og foreløbige resultater fra projektet blev præsenteret på centrets SMV konference oktober 2019. De endelige resultater vil blive offentliggjort efter afslutning på projektet med udgangen af 2020.  Vi skaber viden, der virker i praksis


Forløbet bygger videre på den viden og erfaring, der blev skabt i projektet Vidensforum. Her gennemgik 30 SMV’er et 3-årigt vækstforløb. Hele forløbet blev fulgt forskningsmæssigt af Center for SMV, og derfra ved vi, hvad der virker og hvorfor. På samme måde opsamler vi fra Vækstledelse for fremtiden viden og erfaring til kommende projekter. Den proces sikrer, at vi skaber viden, der virker. 

"Vidensforum-forløbet er et unikt koncept, der kombinerer ledelse og personlighed, forretning og cash flow for at skabe vækst. Der er bund i det, og derfor tog jeg det til mig. Men man skal være klar til at investere tid for at kunne høste, - det jeg har investeret, har jeg fået jeg 10-fold igen."

Kaare Egelund Schmidt,
Ejer, ScanexDet får deltagerne


Over en periode på 1,5 år sætter vi sammen med ejerlederen fokus på virksomheden.

Forløbet starter med en analyse af virksomheden, dens ledelse og organisation, som skaber et overblik over forretningsmodellen og virksomhedens mulighed for udvikling og vækst.

Hver anden måned får deltagerne individuel sparring i virksomheden med erfarne erhvervsledere. Disse er udvalgt så de matcher ejerlederens og virksomhedens behov.

Undervejs samles alle virksomheder til et læringsforløb med 5 moduler. Her får de adgang til en kombination af visuelle og let anvendelige værktøjer, der giver et klart billede af virksomhedens muligheder og udfordringer, og som kan være med til at understøtte de beslutninger, der skal træffes. 

Alt dette kombineres med 4 netværksaktiviteter sammen med andre virksomheder fra forløbet. 
Moduler


Man skal investere noget af sig selv


"Når virksomheden har udviklet sig, er det ikke kun på grund af Vidensforum, men også på grund af Vidensforum. Jeg har fået inspiration og viden, som jeg har kunnet bruge i mine refleksioner over, hvordan jeg skal bringe virksomheden op til næste step. Hvis man vil have noget ud af et sådant forløb, skal man være klar til at investere noget af sig selv og være klar til også at bidrage."

Ole Østergaard,
Ejerleder, Ehrno Flexible
Deltagerne er med til at skabe ny viden


Virksomhederne deltager samtidig i et forløb, hvor resultater og erfaringer opsamles og indgår i et forskningsprojekt.

Ambitionen er at undersøge, om og hvordan forskellige initiativer bidrager til værdiskabelse i virksomhederne. "Vækstledelse for fremtiden" er en videreudvikling af Vidensforums vækstmodelprojekt.

Forskningsprojektet er forankret ved Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS og der er i forbindelse med forskningsprojektet indgået samarbejdsaftale med Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet. 
Finansiering


Randers Kommune er hovedfinancier. Herudover har Region Midt, Nykredit og Brandbase bidraget med finansiering. 


Et stærkt partnerskab

Erhverv og Udvikling, Randers Kommune, Erhverv Randers, Center for Små og Mellemstore Virksomheder og Sparringspartnerne står bag dette forløb. Vi har indgået samarbejdet med det mål at styrke konkurrencekraft, vækst og indtjening hos små og mellemstore virksomheder i Randers Kommune.

Logo for Randers Kommune


Erhverv og Udvikling Randers

Erhvervs- og Udviklingssekretariat er en tværgående stab i Randers Kommune. Kontoret arbejder med styrkelse af rammevilkår for vækst og udvikling for kommunens virksomheder. Herudover er kontoret også ansvarlig for en række konkrete indsatser over for kommunens virksomheder, herunder den langsigtede tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, basal erhvervsservice og udvikling af digital infrastruktur. Endelig arbejder kontoret også med udvikling af kommunens landdistrikter og samarbejder i den forbindelse med ildsjæle, foreninger og landsbyer. Erhvervsnetværket Industry Smart Center Randers vil være Randers Kommunes primære operatør på projektet. ISCR er et netværk for fremstillingsvirksomheder i Randers og vil få til opgave at etablere dialog mellem fremstillingsvirksomheder og Center for SMV og sparringspartnerne.

Kontaktpersoner
Jonas Junge Andersen
Udviklingskonsulent
joa@randers.dk
+45 2383 9046

Erik Poulsen
Faglig projektleder
ep@iscr.dk
+45 4074 3455

Logo for Erhverv Randers


Erhverv Randers

Erhverv Randers er en uvildig og selvejende organisation samt det lokale erhvervslivs medlemsorganisation. Organisationen arbejder fokuseret og dedikeret for at hjælpe de lokale virksomheder med opstart, drift og udvikling af deres forretning, og dels for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for det lokale erhvervsliv gennem erhvervspolitisk stillingtagen og tilhørende initiativer.

Kontaktperson
Jens E. Kristensen
Direktør
jek@erhvervranders.dk
+45 2558 2565

Logo for Center for Små og Mellemstore Virksomheder hos Aarhus BSS


Center for Små og Mellemstore Virksomheder

Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS forsker i vækst og udvikling i SMV’er og på at skabe ”viden der virker”. Viden og redskaber stilles til rådighed for SMV’erne. Centret forankrer flere forskningsprojekter i samarbejde med SMV-segmentet selv, f.eks. Vidensforum.dk. Se mere om centret. Center for SMV ledes af professor Mette Neville, som også står bag Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV og Uddannelse for Bestyrelsesformænd ved Aarhus BSS. Hun er vokset op i en familievirksomhed og har bred bestyrelseserfaring.

Kontaktperson
Mette Neville
Professor
men@law.au.dk
+45 8716 4917
bygning 1414, 216

Logo for Sparringspartnerne


Sparringspartnerne

Organisationen Sparringpartnerne har til formål at bidrage til vækst og arbejdspladser i Danmark. Gennem organisationen stiller en række erfarne erhvervsledere sig til rådighed som sparringpartnere for virksomheden og dens ledelse. Sparringpartneren indgår i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse om at skabe den ønskede vækst i virksomheden. I Vækstledelse for fremtiden opbygges et netværk af sparringpartnere i Østjylland.

Se Sparringpartnerne