Center for Små og Mellemstore Virksomheder

Vi skaber viden, der virker

At Små og Mellemstore danske Virksomheder (herefter SMV) har både potentiale og udfordringer, er nok kendt for de fleste, men hvad det er der skaber udvikling og vækst og dermed arbejdspladser i danske SMV’er findes der meget lidt dokumenteret viden om.

Derfor er et af målene for vores forskning at finde svarene på det. I tæt samarbejde med SMV'erne selv og deres rådgivere arbejder vi på at finde frem til virksomhedens interne drivere for vækst, som f.eks. forretningsudvikling, innovation og ledelseskompetencer, ligeom vi undersøger, hvordan man i praksis bedst understøtter den vækst og udvikling virksomheden ønsker.

Ejerlederne har nok at se til med at holde virksomhedens drift i gang og derfor foregår al læring og udvikling via projekterne helt tæt på deres dagligdag. 
På den måde genererer vi løbende ny viden og nye værktøjer til gavn for SMV'erne, og dokumenterer, at de virker.

Til gavn for hele SMV-segmentet

Vi har en målsætning om at skabe ’viden der virker’, og derfor er vores forskning først slut, når de udviklede redskaber er testet og formidlet til hele SMV-markedet.

Al den viden og de redskaber vi udvikler i vores projekter stilles løbende til rådighed her på vores hjemmeside og gennem aktiviteter målrettet SMV’er og deres rådgivere. Ligesom de formidles via sociale medier og andre kanaler hos os og vores samarbejdsparterne.

Derudover indgår vores viden i forskellige efteruddannelsesaktiviteter, som f.eks. bestyrelsesuddannelser, kurser, konferencer og temamøder.

Resultaterne publiceres desuden i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter samt i bøger.