Organisering af akutmodtagelser i Danmark, 12. marts 2015

Kompetencer og kompleksitet er centrale problemer for organisering af akutmodtagelser

Forskningsresultaterne fra DESIGN-EM identificerer to dominerende organisationsmodeller, men udfordringerne er mange.

”Der findes ikke én ”rigtig”  måde at organisere en akutmodtagelse på, men det betyder ikke, at alle løsninger er lige effektive”. 

Med dette citat af professor Jay R. Galbraith var tonen sat på DESIGN-EMs anden konference den 12. marts 2015 på Aarhus Universitet. 

180 deltagere fra hele landet var tilmeldt for at høre om de seneste forskningsresultater fra det interdisciplinære forskningsnetværk DESIGN-EM, der forsker i organisering af akutmodtagelser. Samtlige regioner, sundhedsstyrelsen og mange ledere fra akuthospitaler var repræsenteret. 

Forskningsresultater og erfaringer

PhD studerende, læge, MBA Anders Møllekær præsenterede resultaterne fra den nationale undersøgelse af, hvordan man har valgt at organisere akutmodtagelserne på de danske akuthospitaler.

Fire grundmodeller blev reduceret til to, nemlig en såkaldt HYBRID MODEL, hvor akutafdelingen har både sygeplejersker, administrativt personale og nogle speciallæger ansat, men de fleste læger er ansat i specialafdelinger.  INDEPENDENT modellen er kendetegnet ved, at afdelingen selvstændigt kan håndtere hele den akutte patientproces. Denne model har en fast stab af egne læger og dedikerede ressourcer inden for laboratorie- og billeddiagnostik.

Hanne Jørsbo, specialeansvarlig overlæge fra Region Sjælland kommenterede undersøgelsen. Hun fandt, at de to modeller hver har deres styrker og svagheder og udtalte: 

“Struktur er vigtigt, men strukturændringer dræner medarbejderne for energi. Så kend jeres struktur og arbejd i stedet for med at få jeres model til at virke optimalt. Fokusér på, hvilke muligheder den giver afdelingen i forhold til det samlede patientforløb, ressourceudnyttelse og kvaliteten i behandlingen. Flyt ledelsesfokus fra at organisere til, at det er mennesker, der skal behandles og mennesker, der skal arbejde i akutafdelingerne. Optimer samarbejdet i matrixstrukturen og giv personalet uddannelse, så der hele tiden er en kritisk masse af personale på landsplan, der kan arbejde i akutafdelinger.”

Jens Peter Steensen, direktør Odense Universitetshospital og post doc Elena Shulzhenko, DESIGN-EM, ICOA/BTECH Herning satte fokus på, at incitament systemer og lægernes motivation spiller en vigtig rolle i akutte patientforløb, og kræver godt samarbejde mellem fælles akutmodtagelse og specialafdelingerne. 

Søren Aggestrup, lægefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland, fortalte om erfaringerne med organisering af det første af de nye akutsygehuse.

Bente Dam, oversygeplejerske, Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt og Ph.d.-studerende, antropolog Iben Duvald, DESIGN-EM og ICOA/BTECH Herning fortalte om erfaringerne med at bruge prøvehandlinger som udviklingsværktøj, når man vil udvikle nuværende og fremtidige arbejdsgange og hvordan værktøjet kan bruges i den videre udvikling af organisationsmodellerne. 

Hvordan bør man så organisere akutmodtagelserne?

Mange ventede spændt på at høre, hvilke konklusioner man kan læse ud af DESIGN-EM´s forskning.

Professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, Institut for Klinisk Medicin, og professor Børge Obel, Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA), Aarhus Universitet vovede pelsen med de første foreløbige konklusioner og anbefalinger.

Professorerne repeterede de to modeller og konkluderede, at begge modeller forudsætter, at de rette kompetencer er til stede i afdelingen og at der er særligt fokus på overgange og koordinering. Det kræver gode  IT-systemer, den rette balance mellem faste regler og decentral beslutningskompetence, ledelseopbakning på tværs og nedbrydning af silotænkning.

”Nogle af forudsætningerne kan løses lokalt, mens andre kræver nationale tiltag”, udtaler professor Børge Obel, og han blev bakket op af den efterfølgende paneldebat med Bo Madsen, MD, MPH, Mayo Clinic, Torben Mogensen, vicedirektør, dr. med., Amager og Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden,

Jørn Munkhof Møller, ledende overlæge, Akut og Traumecenter, Aalborg Universitetshospital, Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland, Birte Obel, kontorchef, Sundhedsstyrelsen og Christian Christensen, ledende overlæge, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. 

DESIGN-EM fortsætter med sine forskningsprojekter, som vil blive præsenteret ved næste års konference.