DESIGN-EM

Patientsikkerhed og
akutafdelingernes organisering:
Hvad er sammenhængen?

  • Konference den 20. marts 2018

Det interdisciplinære forskningsnetværk DESIGN-EM på Aarhus Universitet afholdte den 20. marts 2018 sin fjerde konference om organisering af akutafdelinger.

Organisering og patientsikkerhed er kommet i nyt fokus i forbindelse med en række konkrete hændelser, samt sundhedsstyrelsens igangværende evaluering af den hidtidige ramme for organisering af akutafdelinger.

Ved DESIGN-EM konferencen præsenteredes resultater fra flere ph.d.-projekter, samt en international perspektivering på temaet. Konferencen foregik på Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor der var oplæg ved ledende overlæge af akutafdelingen i Skejby, samt rundvisning på den nye akutafdeling. 


Programmet var

9.00-10.00

Registrering i Foyeren ved Auditorium B.

Der serveres kaffe med brød.

10.00-10.15

Velkommen

Professor Børge Obel, Interdisciplinary Centre for Organizational Architecture (ICOA), Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

10.15-10.45

Patientsikkerhed i akutafdelingen

Anne-Marie Vangsted, Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

10.45-11.15

Sikkert patient flow i akutafdelingen (situation awareness)

Gitte Boier Thygesen, ph.d. studerende, cand.scient.san. sygeplejerske og DESIGN-EM.

11.15-11.45

Improving patient safety by using population health decision support

Philip Andersson, Director, International Collaborations, Division of International Emergency Medicine and Humanitarian Programs, Boston's Brigham and Women's Hospital – A teaching hospital of Harvard Medical School, Boston.

11.45-12.15

Organisering af akutafdelingen i Skejby og patientsikkerhed

Ole Mølgaard, Ledende overlæge, Akutafdeling – Aarhus Universitetshospital.

12.15-13.30

Frokost

I forbindelse med frokost arrangeres grupperundture på den nye akutafdeling i Skejby.

13.30-14.00

Er det sikkert at blive indlagt i akutafdelingen i weekenden, og hvad kan årsagerne være, hvis det ikke er?

Iben Duvald, ph.d.-studerende, cand.scient.anth., ICOA og DESIGN-EM.

14.00-14.30

Crowding i akutafdelinger er farligt, men (i nogen grad) forudsigeligt

Andreas Eiset, ph.d.studerende, MD, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

14.30-14.45

Pause

14.45-15.15

Patient-outcome og organiseringen af akutafdelingerne

Anders Møllekær, ph.d.studerende, MD, MBA, DESIGN-EM.

15.15-16.30

Panel debat: Patientsikkerhed og organisering af akutafdelingerne

Moderator: Professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, HEALTH/Aarhus Universitetshospital  

Panel:

  • Christian Skjærbæk, Ledende overlæge, Akutafdelingen, Randers Regionshospital og Formand for Dansk Selskab for Akutmedicin.
  • Philip Andersson, Director, Boston's Brigham and Women's Hospital.

  • Anne-Marie Vangsted, Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Susanne Juul, Ledende oversygeplejerske, Herlev og Gentofte Hospital - Akutmodtagelsen 

Download præsentationer


Velkommen
 til Design-EM konferencen 2018    
Professor Børge Obel, Interdisciplinary Centre for Organizational Architecture (ICOA), Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

Patientsikkerhed i akutafdelingen
Anne-Marie Vangsted, Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed

Improving patient safety by using population health decision support
Philip Andersson, Director, International Collaborations, Division of International Emergency Medicine and Humanitarian Programs, Boston's Brigham and Women's Hospital

Organisering af akutafdelingen i Skejby og patientsikkerhed
Ole Mølgaard, Ledende overlæge, Akutafdeling – Aarhus Universitetshospital 

Er det sikkert at blive indlagt i akutafdelingen i weekenden, og hvad kan årsagerne være, hvis det ikke er?
Iben Duvald, ph.d.-studerende, cand.scient.anth., ICOA og DESIGN-EM


Medierespons

Som respons på Iben Duvalds præsentation af forskningsresultaterne fra sin ph.d.-afhandling, har medierne bragt følgende:

Radiointerview i ”P4 Morgen” d. 21.03.18: https://www.dr.dk/radio/p4aarhus/p4aarhus-morgen-radio/p4-morgen-2018-03-21-06-05-2
Iben er på kl. 7.45 efter sangen Steppebrand. Efterfølgende er direktøren for Danske Patienter Morten Freil og lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt fra Hospitalsenhed Midt på for at kommentere resultaterne.

TV-indslag i TV Midt Vests nyhedsudsendelse kl. 19:30: https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/21-03-2018/1930/hopsitalsophold-i-weekenden-oger-dodelighed?autoplay=1#player


Artikler

DR – nyheder: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/nyt-studie-hoejere-risiko-doe-ved-akut-indlaeggelse-i-weekenden

Regionens hjemmeside: http://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/marts-18/ph.d.-resultater-gor-weekenden-en-forskel-for-patientsikkerhed-pa-akutafdelinger/


DESIGN-EM statusrapport

Download DESIGN-EM statusrapport