Projektrapport - SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder

Som en del af projektet er rapporten: “SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder” blevet udarbejdet. Rapporten undersøger, hvilke udfordringer og muligheder, SMV-bestyrelserne ser i at arbejde strategisk med ny, digital teknolog

Rapporten undersøger SMV-bestyrelsernes forhold til digitalisering og giver bl.a. indsigt i, hvilke teknologier SMV-bestyrelser har investeret i, hvem der i organisationen sætter digitalisering på dagsordenen og hvordan forholdet mellem bestyrelse og ejerleder kommer i spil ift. digitalisering.

 

 

Key results

Rapportens nøgleresultater viser, at danske SMV-bestyrelser er udfordret i at arbejde med ny, digital teknologi både mht. viden og kendskab, analytisk formåen, og at organisationerne mangler kompetencerne til at arbejde med digitalisering og ny digital teknologi. 

Samtidigt har bestyrelserne i mindre grad fokus på innovation og i højere grad på optimering, hvilket betyder, at de oftest søger at optimere eksisterende indtægtsstrømme i stedet for at skabe nye. Rapporten viser ydermere, at generelle IT- og teknologikompetencer dog kun er en del af løsningen for SMV-bestyrelserne, og at SMV-bestyrelserne for at lykkes med digitalisering også skal have fokus på direktionens og ejerlederens evner til at lede virksomhedens digitale udvikling. 

Hent og læs hele rapporten her: SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder

Den digitale rapport afviger fra den trykte pga. rettelser ift. trykfejl.

 

Næste skridt i projektet

Nu gennemgår SMV-bestyrelserne i de deltagende virksomheder et 1-årigt virksomhedsforløb, som skal ruste dem til at arbejde strategisk med ny digital teknologi. Her får de et digitalt kompetenceløft i form af enten et digitalt bestyrelsesmedlem, digital konsulentbistand eller et særligt uddannelsesforløb på 3 gange 2 dage udviklet af DTU Business. Forløbet følges tæt forskningsmæssigt med henblik på at undersøge, hvordan bestyrelserne i perioden arbejder med digitalisering, og hvad der virker. På baggrund af erfaringer her fra udarbejdes et open source online forløb for SMV-bestyrelser, ligesom der udarbejdes forskellige guidelines og redskaber målrettet SMV’er og deres bestyrelser.