Bestyrelsen som digital katalysator for vækst

Bestyrelsen som digital katalysator for vækst


Digital Katalysator har haft fokus på at ruste SMV-bestyrelser til at arbejde strategisk med ny digital teknologi. Som led i projektet er udviklet konkrete værktøjer og et uddannelsesforløb, som hjælper bestyrelsen til at identificere og udnytte digitale muligheder i SMV'er.


SMV bestyrelseskonferencen 2023 udgjorde den 13/9 2023 afslutningen på vores roadshow rundt i landet, hvor vi på baggrund af resultaterne af projektet har formidlet ny viden om og redskaber til bestyrelsens strategiske arbejde med digitalisering. Projektet, som er støttet af Industriens Fond, afsluttes 1. november 2023, hvorefter viden og redskaber gøres tilgængelige på hjemmesiden.

“Vores undersøgelser og erfaringer fra Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV viser, at bestyrelsesmedlemmer ofte føler sig kompetencemæssigt udfordret i forhold til netop det strategiske arbejde med ny teknologi. Der er derfor behov for at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer, så de er rustede til at arbejde strategisk med ny teknologi.”

”Udviklingen i de digitale teknologier udfordrer de danske virksomheders forretningsmodeller og især i de små og mellemstore virksomheder. Det er afgørende, at SMV’er investerer i ny teknologi der, hvor det skaber størst værdi for virksomheden. Men det kræver, at man forholder sig til teknologi på et strategisk niveau i bestyrelsen.”
Projektets partnere