Bestyrelsen som digital katalysator for vækst

Bestyrelsen som digital katalysator for vækst


Digital Katalysator vil ruste SMV-bestyrelser til at arbejde strategisk med ny digital teknologi. Som led i projektet udvikles konkrete værktøjer og et online læringsforløb, som kan anvendes af bestyrelsen til at identificere og udnytte digitale muligheder til at skabe vækst.


“Vores undersøgelser og erfaringer fra Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV viser, at bestyrelsesmedlemmer ofte føler sig kompetencemæssigt udfordret i forhold til netop det strategiske arbejde med ny teknologi. Der er derfor behov for at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer, så de er rustede til at arbejde strategisk med ny teknologi.”

”Udviklingen i de digitale teknologier udfordrer de danske virksomheders forretningsmodeller og især i de små og mellemstore virksomheder. Det er afgørende, at SMV’er investerer i ny teknologi der, hvor det skaber størst værdi for virksomheden. Men det kræver, at man forholder sig til teknologi på et strategisk niveau i bestyrelsen.”
Projektets partnere