Om projektet

Den digitale tidsalder ændrer vilkårene for danske virksomheder og udfordrer virksomhedernes forretningsmodeller.

Danske virksomheders forretningsmodeller udfordres af den eksponentielle udvikling af digitale teknologier som internet, sociale medier, IoT, kunstig intelligens, robotteknologi og 3D-print. Dansk Erhverv påpeger, at virksomheder har brug for at gentænke deres kompetencer og de vilkår, de opererer og konkurrerer under i en tid præget af digital disruption. Hastigheden på udviklingen af digital teknologi medfører behov for processer, der sikrer, at virksomheder løbende forholder sig til muligheder og trusler fra ny digital teknologi. Dermed er det ikke længere et spørgsmål om enkelte digitale tiltag i virksomheden, men om udvikling af virksomhedens digitale forretningsstrategi. 

 

Bestyrelsens rolle

Det øverste strategiske niveau, bestyrelsen, skal have fokus på, hvordan virksomheden påvirkes af den digitale udvikling, og hvordan virksomheden bedst kan udnytte ny digital teknologi til at skabe øget vækst og konkurrencekraft. Nyeste forskning inden for digitalisering viser, at digitale kompetencer er afgørende for anvendelse af digital teknologi. Undersøgelsen ‘Den digitale bestyrelse’ viser imidlertid, at SMV-bestyrelser mangler viden og kompetencer til at agere strategisk og vækstorienteret i et nyt digitalt marked. Det understøttes endvidere af erfaringer fra Aarhus BSS’ Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er.


Projektets mål

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om nye digitale forretningsmodeller og sigter efter, at skabe vækst på kort og lang sigt ved at klæde SMV-bestyrelser på til som en del af den strategiske ledelse at udvikle og forankre en strategi for digitale initiativer og innovation. Målet er at skabe ny forskningsbaseret viden og værktøjer, som hjælper SMV-bestyrelser til at forstå, vurdere og investere rigtigt i de muligheder, ny digital teknologi giver SMV’er.


Forløb

I projektet identificeres SMV-bestyrelsernes udfordringer med at skabe vækst gennem udnyttelse af ny digital teknologi. Herudover implementeres og evalueres tre modeller til digitalt kompetenceløft i bestyrelser i 45 virksomhedsforløb. Viden og værktøjer formidles til et større antal SMV-bestyrelser gennem en række aktiviteter. 

Resultatet vil være forskningsbaserede open-source værktøjer, der forbedrer de danske SMV-bestyrelsers evne til at udvikle og forankre en strategi for digitale initiativer og innovation, der sikrer virksomhedens vækst på kort og lang sigt. 

Projektets overordnede mål er, at et større antal danske SMV-bestyrelser bidrager til at skabe strategisk og digital innovation i Danmark, der implementerer og udnytter digitale teknologiske løsninger. Dette vil skabe øget vækst og konkurrenceevne i SMV-segmentet.




Deltagerne får indsigt i og sparring omkring virksomhedens digitale handlemuligheder

1. Screening

Indledningsvis i projektet screenedes virksomhederne. Herved får bestyrelsen overblik over virksomhedens forretningsmodel og dens digitale potentiale. Screeningen giver et udgangspunkt for at udarbejde en digital strategi- og handleplan.

2. Kompetenceløft

Virksomhedsforløbene giver deltagerne et digitalt kompetenceløft. Kompetenceløftet i bestyrelsen foregår enten ved indsættelse af et nyt bestyrelsesmedlem, opkvalificering af et nuværende medlem eller gennem konsulentbistand. Forløbet varer et år. 

3. Værktøjer

I projektet udvikles værktøjer og et online læringsforløb baseret på den nyeste forskning og konkrete cases. Værktøjerne sørger for, at bestyrelsen fortsat kan arbejde strategisk og effektivt med digitale initiativer efter forløbets afslutning.