Bestyrelsen som digital katalysator for vækst

Bestyrelsen som digital katalysator for vækst


Digital Katalysator vil ruste SMV-bestyrelser til at arbejde strategisk med ny digital teknologi. Som led i projektet udvikles konkrete værktøjer og et online læringsforløb, som kan anvendes af bestyrelsen til at identificere og udnytte digitale muligheder til at skabe vækst.


Mette Neville -
Aarhus BSS, Professor og Centerleder

“Vores undersøgelser og erfaringer fra Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV viser, at bestyrelsesmedlemmer ofte føler sig kompetencemæssigt udfordret i forhold til netop det strategiske arbejde med ny teknologi. Der er derfor behov for at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer, så de er rustede til at arbejde strategisk med ny teknologi.”

Mads Lebech - Industriens Fond, Direktør

”Udviklingen i de digitale teknologier udfordrer de danske virksomheders forretningsmodeller og især i de små og mellemstore virksomheder. Det er afgørende, at SMV’er investerer i ny teknologi der, hvor det skaber størst værdi for virksomheden. Men det kræver, at man forholder sig til teknologi på et strategisk niveau i bestyrelsen.”
Projektets partnere