Gentænk Nu


Gennem faciliterede sprintforløb og sparring, skræddersyet til SMV’er, bliver I i stand til at udvikle og fremtidssikre jeres forretning. Forløbet hjælper jer til at identificere, kvalificere, prioritere, validere og eksekvere forretningsinitiativer, der kan styrke jeres virksomhed.


Mette Neville

Aarhus BSS, Professor og centerleder

SMV’er kommer let til at fokusere på effektivisering, når en krise rammer, men i en verden under forandring fx pga. Covid-19, den grønne omstilling og en eksponentiel udvikling af digitale teknologier er det vigtigt, at SMV'erne også arbejder med, hvordan de bedst fremtidssikrer deres forretning. Vi tror på basis af erfaring fra tidligere projekter i samarbejde med SMV'er, at et målrettet initiativ, hvor de får hjælp til at arbejde med både optimerings- og udviklingsinitiativer, kan være med til at ruste dem til fremtiden

Thomas Hofman-Bang

Industriens fond
Direktør

Det er helt afgørende for Danmark, at dansk erhvervsliv kommer godt ud på den anden side af coronakrisen. Virksomhederne skal tilpasse sig en ny verden, hvor eksisterende forretningsmodeller måske kommer til kort, og hvor nytænkning er påkrævet for at bevare og gerne styrke konkurrenceevnen. Det kræver, at virksomhederne bliver bedre til at identificere, kvalificere og implementere nye idéer” 
Hovedpartnere