Redskaber

Her finder du redskaber, der anvendes i Gentænk NU-metoden. Metoden er udviklet til og testet af de ca. 130 SMV’er, som har deltaget i projekt Gentænk NU!

Du kan læse meget under "Om projektet" her på hjemmesiden, ligesom du kan læse mere om projektet, resultater og brugen af redskaberne i rapporten “Projekt Gentænk NU! accelerer vejen fra idé til strategisk funderet eksekvering

Optimering og effektivisering er i dag et grundvilkår for at drive forretning, men forskning viser vigtigheden af også at arbejde med at differentiere sig fra konkurrenterne gennem udvikling af nye innovative forretningsinitiativer. Derfor har processer i Gentænk NU-metoden fokus på, hvordan man hurtigt og effektivt kommer fra ide til eksekvering af både de optimerings- og innovationsinitiativer, der strategisk skaber størst værdi for virksomheden.

Gentænk NU-metoden

Gentænk NU-metoden består af et struktureret forløb med forskellige workshops og sprints. 

Processen er bygget op, så man først identificerer de ideer til optimering og/eller innovation, man vil arbejde med.

Herefter bør man foretage en strategisk afklaring af de enkelte initiativer ved hjælp af strategiworkshoppen.

På en kvalificeringsworkshop konkretiseres initiativernes værdiskabelse og der foretages en prioritering af, hvilket initiativ man vil arbejde med. Dernæst arbejdes med at flytte det valgte initiativ fra overordnede tanker og til konkrete problemer/potentialer, der kan arbejdes med i det efterfølgende sprint.

På sprintet kortlægges udfordringen eller potentialet i en hurtig og iterativ proces og idéer og mulige løsninger genereres.

På bagkant af sprintet udarbejdes en konkret handleplan for den videre proces og evt. en prototype, som kan bruges til at validere målgruppens behov og interesse for produktet/ydelsen bør udarbejdes. Herefter skal initiativet eksekveres og virksomheden kan  investere de nødvendige ressourcer heri.

Få det fulde udbytte

Vil du selv prøve at arbejde efter Gentænk NU-metoden, kan du finde redskaberne her. Redskabsblokken indeholder forskellige workshops og sprint samt forslag til, hvordan disse kan bruges sammen.

For at få det fulde udbytte af at arbejde med redskaberne anbefaler vi, at minimum 2 personer, gerne flere fra virksomheden involveres i arbejdet. Husk at idéer til optimering og udvikling kan komme alle steder fra i organisationen, så sammensæt et hold, der repræsenterer så mange forskellige områder i virksomheden som muligt (teknik, salg, økonomi etc.).

God arbejdslyst med at Gentænke din forretning!