Projektets hovedaktivitet 1

Denne del består af faciliterede individuelle forløb med 40 SMV'er

Forløbet består af i alt 7 aktiviteter som er inddelt i tre 

Første del består af følgende tre aktiviteter som de 40 virksomheder i projektet har været igennem  

           Onboarding
           Screening 
           Strategiskworkshop

Formålet med den første del af projektet er at sikre en god onboarding af deltagerne fra virksomhederne. Dernæst foretages en screening af virksomhedens forretningsmodel og som danner udgangspunkt for forskernes måling af effekten af projektet. Endeligt er her indlagt en frivillig workshop som hjælper med at sikre den strategiske forankring af de tiltag deltagerne ønsker at arbejde med i projektet.     

Anden del i projektet har fokus på at hjælpe virksomhederne med at komme fra idé til eksekvering

           Kvalificeringsworkshop
           Optimeringssprint
           Innovationssprint

I den første workshop kvalificeres og prioriteres de initiativer virksomhederne vil arbejde med i projektet, og man udvælger ét optimerings- og ét innovationsinitiativ. Initiativerne konkretiseres med afsæt i gennemtestede metoder i det efterfølgende sprint og omsættes til en handlingsplan og evt. en testbar prototype.

Tredje og sidste del i projektet er koncentret om eksekvering 

          Test og eksekvering

Efter sprintforløbet får virksomhederne tilbud om hjælp til at få valideret relevans af og interesse for de konkrete intiativer hos målgruppen inden der bruges for mange ressourcer på udvikling.  

Endelig kobles eksterne fageksperter løbende på projektet når og hvis et behov opstår. 

Alt i alt har deltagerne fået ca. 40 timers online facilitereing i forløbet.