Om projektet

Baggrund

Projektet Gentænk NU! blev udviklet i 2020 og er gennemført i perioden 2021-2023.
Baggrunden for projektet var at hjælpe SMV’erne med at agere i en strategisk kontekst, der hele tiden forandrer sig pga. kriser som COVID-19 pandemien, krig og megatrends som digitalisering og grøn omstilling. Formålet for projektet var dels at bidrage til at bringe SMV'erne styrket gennem krisen, dels at ruste dem til at fremtidssikre deres virksomhed.

Da projektet er afviklet under COVID-19 er store dele af projektet afviklet virtuelt. 

Projektets formål

Qua viden fra tidligere forskning og med forandring som det nye status quo så partnerne bag projektet behovet for et initiativ, som kunne hjælpe SMV’erne med at gentænke deres forretningsmodel og med at identificere, kvalificere, validere og eksekvere de strategiske forretningsinitiativer, der skaber størst værdi for virksomheden, på både kort og lang sigt.
Hastigheden af forandringer i forretningsmiljøet stiller krav til at man kan agere hurtigt og målet var derfor at alle processer i projektet skulle kunne gennemføres hurtigt og agilt. Endeligt skulle alle aktiviteter kunne fungere virtuelt, da Danmark i 2020 var lukket ned og fysiske møder ikke var en mulighed.

Formålet for projektet Gentænk NU! blev derfor at: 

”styrke SMV’ers konkurrencekraft gennem udvikling af en virtuel infrastruktur og facili- terede agile, digitale arbejdsmetoder og værktøjer, som anvendes til at understøtte SMV’ernes arbejde med at gentænke deres forretningsmodel i forhold til et pludseligt og stærkt forandret forretningsmiljø og skabe fremtidens vækstmotor.” 

Gentænk NU-metoden

Det førte til at partnergruppen udviklede "Gentænk NU-metoden", som er et struktureret og faciliteret forløb med workshops og sprints. Metoden hjælper SMV’er med hurtigt og effektivt at identificere, kvalificere, validere og eksekvere på de optimerings- og innovationsinitiativer, der skaber størst strategisk værdi for dem.

Alle aktiviteter i forløbet er afviklet virtuelt, og værktøjer og processer er derfor udviklet, testet og tilpasset til online-brug, men vil dog i lige så høj grad kunne anvendes ved fysiske møder. 

Se under Redskaber for viden om og inspiration til, hvordan du selv kan arbejde med Gentænk NU-metoden. 

Målgruppen for projektet

Hovedmålgruppen for Gentænk NU! var danske SMV’er med 10 - 250 medarbejdere og med positiv egenkapital og resultat i seneste regnskabsår.
Hver virksomhed har skulle stille med minimum 2 personer, som var medlemmer af ledelsesteamet, herunder bestyrelsen, eller andre med mandat fra ledelsen.

Forsyningsselskaber, AMBA’er, landbrug, konsulentvirksomheder og foreninger har ikke kunne deltage i Gentænk NU!  

Skaber ny viden og inspiration til SMV’er

Projektet er fulgt forskningsmæssigt af forskere fra Aarhus Universitet. Anonymiserede data opsamlet fra alle aktiviteter i forløbet bidrager på den måde med at generede viden og redskaber, der kan hjælpe andre SMV’er med at fremtidssikre deres forretning i et forretningsmiljø præget af digitalisering, grøn omstilling etc. 

Udviklede værktøjer, viden, data og cases stilles til rådighed som open source bl.a. her på projektets hjemmeside. Derudover har projektet udgivet en rapport over resultater der er opnået ved projektets afslutning og som du kan læse her:

"Projekt Gentænk NU!
Accelerer vejen fra idé til strategisk funderet eksekvering
"

En stærkt partnergruppe står bag

Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS, Gejst Studio og 360 Sprint har udviklet og afvikler i fællesskab forløbet. Alle partnere har stor erfaring med at arbejde med vækst og udvikling i SMV’er. Herudover indgår en række øvrige samarbejdspartnere i projektet, således at vi hele tiden kan stille det stærkeste hold.