Organisering af fælles akutmodtagelser i Danmark, 2. december 2013

Velbesøgt konference åbner nye forskningsspørgsmål om organisering af fælles akutmodtagelser

Mandag den 2. December afholdt DESIGN-EM sin første konference om organisering af fælles akutmodtagelser i Danmark.  150 personer fra hospitaler, regioner, styrelser og ministerier var mødt op for at høre de første forskningsresultater fra den pilot undersøgelser, som DESIGN-EM i efteråret har foretaget hos fem akutafdelinger i Region Midtjylland.

Professor Hans Kirkegaard og professor Børge Obel indledte med en introduktion til organisationsdesign og hvordan organisering kan hænge sammen med patientilfredshed,, kvalitet og ressource forbrug.

Ph.D. Studerende Anders Møllekær præsenterede en model for, hvordan man kan arbejde med organiseringen og fortalte om de forskellige former for organisering, som de fem akutafdelinger havde valgt.

Herefter præsenterede afdelingerne selv deres arbejde og visioner for fremtiden ligesom de fem regioner senere også fortalte om de mere overordnede politiske og strategiske planer i regionerne.

Tilburg Universitet bidrog med erfaringer og forskningsresultater fra Holland og dagen blev rundet af med en livlig debat med repræsentanter fra regioner, lægevidenskalige selskaber, Dansk Selskab for Akutmedicin, DAENA og Lægeforeningen.

DESIGN-EM fik mange gode input med hjem til den videre forskning og er allerede blevet indbudt til at besøge flere af regioner og diskutere nye forskningssamarbejder. Det er et håb at kunne udvide pilot undersøgelsen fra de fem akutafdelinger i Region Midtjylland til flere regioner og udvide data grundlaget. Især blev der udtrykt et behov for at sætte mere fokus på,  hvad organiseringen betyder for patienterne.

Efteruddannelse af personalet i de fælles akutmodtagelser var et centralt emne under konferencen og DESIGN-EM blev fra flere sider opfordret til at deltage i efteruddannelses aktiviteter. 

Ønsker man at følge med i DESIGN-EMs forskning og generelt fortsætte den gode debat, så har vi oprettet en Linkedin gruppe "Organisering af Fælles Akutmodtagelser"

Gruppen er åben for alle med interesse i feltet og alle er velkomne til at annoncere arrangementer, åbne debatter og formidle ny viden. 

Man  kan tilmelde sig her gruppen her http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=7423544&trk=anet_ug_hm

Forskningsnetværket DESIGN-EM er etableret i et samarbejde mellem the Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA), Aarhus Universitet og Center for Akutforsking ved Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital. I tæt samarbejde med hospitalerne i Region Midtjylland udvikler DESIGN-EM forskningsbaseret viden om, hvordan fælles akutmodtagelser kan organiseres effektive og efficiente med patientens behov i fokus.

Billeder fra dagen

Program

9.30-10.00 Registrering og morgenkaffe
10.00-10.15

Velkomst: Sammenhæng mellem organisationsmodel og kvalitet

v. professor i akutmedicin Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning og professor i ledelse, Dr. oecon Børge Obel, ICOA

10.15-11.00

Kortlægning af fælles akutmodtagelsernes organisering i Region Midtjylland 

Præsentation af resultaterne af den første forskningsbaserede kortlægning af fælles
akutmodtagelsernes organisering i Region Midtjylland ved DESIGN-EM

v. professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, professor Børge Obel, ICOA og ph.d.-studerende, læge, MBA Anders Møllekær, DESIGN-EM.

11.00-12.00

Erfaringer og visioner for organisering af fælles akutafdelinger i Region Midtjylland

Oplæg ved de fem fælles akutafdelingsledelser, som har deltaget i undersøgelsen:

Hvad er deres vigtigste erfaring, deres største succes og vision for fremtiden?

12.00-12.45 Frokost
12.45-13.15

International developments in emergency departments: Experiences from the Netherlands 

Sundhedsvæsnets opbygning og udviklingen af akutmodtagelser i Holland ligner på mange måder udviklingen i Danmark. Hvad kan vi i Danmark lære af de hollandske erfaringer?

v. associate professor Bert Meijboom og junior researcher Mrs. Liesbeth van Gils - van Rooij MSc, TRANZO, Tilburg University, Holland

13.15-14.15

Perspektiver og erfaringer fra regionerne

14.15-14.30

Kaffe

14.30-15.45

Paneldebat – organisering, kvalitet og ressourceforbrug i fælles akutmodtagelser i Danmark.

Hvordan sikres udviklingen af fælles akutmodtagelser i Danmark? Hvad er de største udfordringer, og hvordan kan de overkommes?

I panelet deltager:

  • Region Midtjylland, chefkonsulent Anne Brøcker
  • Region Nordjylland, ledende overlæge Jørn Munkhof Møller
  • Region Hovedstaden, ledende overlæge Jakob Lundager Forberg
  • Region Syddanmark, Jens Peter Steensen, lægefaglig direktør ved OUH og formand for FAM-gruppen i Region Syddanmark
  • Region Sjælland, vicedirektør, Holbæk Sygehus, dr. med. Knut Borch-Johnsen
  • Dansk Selskab for Akutmedicin, formand Dan Brun Petersen
  • Fagligt selskab for akutsygepleje, DAENA, formand Anette Jacobsen
  • Læge Videnskabelige Selskaber, Næstformand Professor Niels Qvist
  • Lægeforeningen, formand for Yngre Læger Camilla Noelle Rathcke

Moderator, professor Børge Obel, ICOA, Aarhus Universitet

15.45-16.00

Opsamling og afrunding 

v. professor Hans Kirkegaard og professor Børge Obel.