Aktiviteter

En grundlæggende ambition med vores forskning er, at den viden vi opnår kommer det brede SMV segment til gavn.

Derfor formidles den nye viden, udover i forskellige forskningsmedier, også gennem en række aktiviteter målrettet SMV’erne og deres rådgivere, som f.eks. bestyrelsesuddannelser, kurser, konferencer og temamøder. 

I den forbindelse indgår vi løbende samarbejder med andre, som har SMV’er, som deres primære målgruppe, dels for at kunne udnytte synergien af vores respektive viden og kompetencer, dels for i fællesskab at løfte opgaven med at få udbredt viden og resultaterne bedst muligt. Du kan se hvem vi pt. samarbejder med under punktet 'Samarbejder'.