Om centret

Center for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV)

Centret er et interdisciplinært center, hvis forskningsmæssige fokus er på, hvordan der bedst skabes og fastholdes vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder. Her er fokus på såvel erhvervslivets rammebetingelser, som på virksomhedens interne drivere for vækst, f.eks. forretningsudvikling, innovation, ledelse og organisation.

Forskningen foregår altid i tæt samarbejde med ejerlederne selv, deres organisationer og rådgivere. Anvendelse af benyttede metoder og redskaber bliver løbende monitoreret og evalueret for at sikre, dels at de kan anvendes i praksis dels at det understøtter SMV’ernes udvikling.  

Centrets målsætning er at skabe ’viden der virker’, og derfor er forskningsprocessen først slut, når de udviklede redskaber er testet og formidlet.

Viden og redskaber stilles løbende til rådighed her på vores hjemmeside og gennem aktiviteter målrettet SMV’er og deres rådgivere. Derudover indgår vores viden i forskellige efteruddannelsesaktiviteter, som f.eks. bestyrelsesuddannelser, kurser, konferencer og temamøder.

Resultaterne publiceres desuden i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter samt i bøger.

Hvem er vi?

Alle projekter og aktiviteter afvikles altid i et tæt samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og øvrige uddannelsesinstitutioner, ligesom vi oftest har en række eksterne samarbejdspartnere fra det private erhvervsliv med om bordet i vores projekter.

Når vi starter et projekt op sammensætter vi en gruppe af partnere med det bedste match mod det faglige fokus for projektet. 

Du kan finde og læse mere om de forskellige profiler under de projekter og aktiviteter den pågældende er involveret i. 

Ledelsesgruppen på centret består af: Mette Neville
Professor

Ansvar:

Mette er leder af Centret og har solid ledelseserfaring som institutleder og som forskningsleder fra centrets forskningsprojekter. 

Hendes forskningsmæssige fokus er vækst og udvikling i SMV’er, herunder også bestyrelsens værdiskabelse.

Mette er derudover ansvarlig for bestyrelsesuddannelserne, som udbydes af Aarhus BSS, herunder Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV og Uddannelse for bestyrelsesformænd.

Hun har bred bestyrelseserfaring fra f.eks. kulturinstitutioner og SMV'er. Ligesom hun besidder en række eksterne poster i råd og nævn, herunder regeringens SMV:Board.

Mettes forskning

Sort by: Date | Author | Title


Annabeth Aagaard 
Professor, PhD, MsC 

Ansvar:

Annabeth er professor i digitalisering og bæredygtig forretningsudvikling og har en solid ledelseserfaring som direktør for Interdisciplinært center for digital forretningsudvikling samt fra erhvervslivet. 

Forskningsmæssige fokus er digital og bæredygtig transformation, strategi og forretningsudvikling, herunder også bestyrelsens værdiskabelse. Og Annabeth er ansvarlig for den grønne og den digitale bestyrelsesuddannelse, som udbydes af Aarhus BSS.

Hun har mere tyve års erfaring som strategisk rådgiver via egen konsulentvirksomhed, med Top100 virksomheder og i SMV'er. Derudover har hun bestyrelseserfaring fra flere virksomheder, er forfatter, klummeskribent og indlægsholder inden for digitalisering og bæredygtighed.Tina Fugl
Centeransvarlig for kommunikation

Ansvar:

Tinas ekspertise ligger inden for kommunikation og projektledelse. Gennem sine jobs har hun tilegnet sig  erfaring med strategisk og praktisk kommunikation, strategi- og konceptudvikling samt udvikling, implementering og ledelse af projekter.

Tina har derudover stor indsigt i og forståelse for SMV'er, deres muligheder og udfordringer, ligesom hun har  udviklet og afholdt en lang række aktiviteter og arrangementer målrettet SMV’er.

Endelig er Tina akkrediteret i Insights Discovery, som er den type profiltest vi anvender i en række af vores forskningsprojekter og på vores uddannelser.  Maria
Videnskablig assistent, Cand.ling.merc

Ansvar:

Maria er videnskablig assistent og er ansat som projektleder i Centrets forskningsprojekt ’ESG: fra rapportering til forretning. Hér specialiserer hun sig særligt i emner inden for det sociale område med fokus på de udfordringer og muligheder SMV’er møder i dette arbejde.

Forskningsmæssige fokus er strategisk udvikling af virksomheders sociale ansvar og med en uddannelsesbaggrund inden for kommunikation, bidrager hun også til forskningsprojektets strategiske og praktiske kommunikation.