Center for Små og Mellemstore Virksomheder

Vi skaber viden, der virker

At små og mellemstore danske virksomheder (SMV) har både potentiale og udfordringer, er nok kendt for de fleste, men hvordan man skaber og styrer udvikling, vækst og arbejdspladser i danske SMV’er findes der meget lidt dokumenteret viden om.

Derfor er et af målene for vores forskning at finde svarene på det. I tæt samarbejde med SMV'erne selv og deres rådgivere finder vi sammen frem til virksomhedernes interne drivere for vækst, f.eks. forretningsudvikling, innovation, ledelseskompetencer og eksekveringsværktøjer, og undersøger, hvordan man i praksis bedst understøtter vækst og udvikling.

Ejerlederne har nok at se til med at holde virksomhedens drift i gang, og derfor foregår læring og udvikling i forbindelse med projekterne helt tæt på deres dagligdag.
Med den indsigt genererer vi løbende ny viden og nye værktøjer til gavn for SMV'erne, og dokumenterer, at de virker.






Til gavn for hele SMV-segmentet

Centrets målsætning er at skabe ’viden der virker’, og derfor er forskningsprocessen først slut, når de udviklede redskaber er testet og formidlet til hele markedet.

Viden og redskaber der udvikles i vores projekter stilles løbende til rådighed her på vores hjemmeside og gennem aktiviteter målrettet SMV’er og deres rådgivere. Ligesom de formidles via sociale medier og andre kanaler hos os og vores samarbejdsparterne.

Derudover indgår vores viden i forskellige efteruddannelsesaktiviteter, som f.eks. bestyrelsesuddannelser, kurser, konferencer og temamøder.

Resultaterne publiceres desuden i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter samt i bøger.