"ESG - Fra rapportering til forretning" er et helt nyt projekt med fokus på at hjælpe danske SMV’er med selv at kunne rapportere på ESG på tværs af deres værdikæde, samt at identificere mulighederne for forretningsudvikling på baggrund af deres ESG- rapportering, således at de kan fremtidssikre og udvikle deres forretning og vækst samt tiltrække nye kunder, samarbejdspartnere og investorer.

Projektet er fondet af Industriens Fond og både projektets scope og outcome bygger videre på og komplementerer en række andre store bæredygtighedsprojekter fondet af Industriens Fond.

Projektet løber over tre år og består af en indledende fase med dataindsamling og fire hovedaktiviteter som de 25 deltagende virksomheder og deres værdikæder skal igennem.  

Hvad er ESG? ESG står for Miljø (Environment), Sociale forhold (Social), og God Selskabsledelse (Governance). Dette projekt guider SMV'er gennem hele processen fra at forstå ESG-rapportering til at integrere bæredygtige praksisser i deres forretningsudvikling.

Projektets mission er at:

  • Skabe indsigt i behov for, krav til og udfordringer ved ESG-rapportering og ESG-drevet forretningsudvikling.
  • Udvikle målrettede ESG-videnværktøjer og rapporter.
  • Dele viden, værktøjer, casestudier og bedste praksis for ESG-integration.
  • Formidle viden via online ESG-webinarer og roadshows.

Hvad kommer der ud af projektet:

  • Gratis adgang til udviklede ESG-videnværktøjer.
  • Ny viden om ESG i praksis gennem spændende casestudier og rapporter.
  • Best practice cases for ESG-rapportering og ESG-drevet forretningsudvikling.
  • Online ESG-webinarer.
  • Mulighed for deltagelse i roadshows.