Om projektet

I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, data leverandør og kommunikationskanal. Varmepumper, vinduer, el-vand- og varme systemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe etc. udstyres med intelligente sensorer og forvandler et traditionelt hjem til et Smart Home, hvor leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren er central.

Virksomheder, der plejede at være B2B underleverandører til byggeindustrien begynder nu at kommunikere direkte med husets beboere og modtage store mængder data om beboernes brugsvaner og behov. Samtidig begynder de enkelte komponenter at kommunikere med hinanden og opsamler en stor mængde data. Data som kan omsættes til nye digitale services.  De traditionelle producenter og leverandører presses af nye – og måske mere digitalt parate - aktører i markedet.

Smart Homes er derfor ikke kun et spørgsmål om nye tjenester og tilbud, men også om nye digitale salgs- og kunderelationer, nye samarbejdsrelationer, prisstrategier, og nye eksportmarkeder. Digitalisering omdefinerer forretningssystemer og modeller samt værdikæder i byggebranchen og andre brancher, der leverer til hjem.

Målet med projektet er at udvikle og teste et strategi- og innovationsforløb – Living Labs -  i samarbejde med 10 virksomheder, der producerer og/eller leverer Smart Home løsninger og deres økosystem (kunder, underleverandører, salgsled etc.). Strategi- og innovationsforløbet vil i sidste del af projektet blive tilbudt til 100 virksomheder.

Metode

Projektet vil gennemføre to hovedaktiviteter, som omhandler udvikling og test af strategi- og innovationsforløb med først 10 og senere 100 virksomheder.

Parallelt hermed løber forskningsaktiviteter, der opsamler viden om Smart Home kunders erfaringer og behov og om virksomhedernes digitale modenhed. Denne viden inddrages i udviklingsforløbet og danner desuden grundlag for udvikling af en app, som virksomheder kan bruge til at måle deres digitale modenhed. Processen og appen vil give virksomhederne input til, hvor de bør sætte ind for at sikre vækst.

Endelig vil virksomhederne blive tilbudt at deltage i en nyudviklet Master Class om Digital Transformation med internationale eksperter og forskere.

Effekt

Mange års forskning viser, at balance mellem digitalisering, ledelse, strategi, organisering, kunderelation og kultur gennemsnitlig kan forklare 25 % af en organisations performance (Burton and Obel, 2011). I dette projekt vil vi skabe genskabe den balance, som er blevet brudt af digitalisering.   

Projektets nære mål er, at de 10 deltagende virksomheder vil have øget deres omsætning og digitale modenhed via forløbet dvs. har udviklet strategier for deres rolle i et digitalt marked, iværksat udviklingsaktiviteter til nye digitale produkter og services, markedsføring, salg og kundekontakt. Det er også projektets mål, at ledelsen har opnået nye kompetencer og iværksat kompetenceudvikling i deres virksomhed, så medarbejdernes kompetencer matcher det digitale marked.

Projektet vil have løftet branchens digitale modenhed gennem brug af selv-evaluerings appen. Målet er 400 virksomhedsbrugere. Ud af disse 400 er det et mål, at 100 deltager i Smart Home Living Lab og får udviklet nye digitale forretningsmodeller.

Endelig er det projektets mål, at projektets resultater og viden bliver indarbejdet i partnernes uddannelsesaktiviteter, så de kan uddanne fremtidens digitale ledere til det danske erhvervsliv.

Nyheder

FOTO: Louis Hansel on Unsplash

2019.11.12 | Research news

Taber danske virksomheder kampen om det Smarte Hjem?

Store internationale virksomheder dominerer i dag Smart Home-markedet. Danske virksomheder går glip af værdifulde kundedata og udviklingsmuligheder. Forskere fra Aarhus Universitet giver i en Master Class virksomhedsledere et bud på, hvordan danske virksomheder kan forstå og ruste sig til det nye marked.

2019.10.02 | Research news

FORSKNING: Smart Home – kunder og marked

Lektor Marco Hubert har analyseret kunders holdninger og erfaringer i Danmark, Norge og Tyskland. Læs her de første resultater af hans undersøgelse, og hør hans præsentation.

2019.03.29 | Research news

VELKOMMEN TIL SMART HOME PROJEKTETS NYHEDSBREV

Tak fordi du har meldt dig til vores nyhedsbrev. Vi vil derfor løbende sende dig nyt om, hvad der sker i projektet, de seneste forskningsresultater og inspirerende virksomhedscases.

Showing results 1 to 3 of 6

1 2 Next
Projektnavn
SMART HOME

Projektejer:
Aarhus Universitet

Tid:
2018-2020

Støttet med:
5.23 mill. kr.

Projektansvarlig
Børge Obel
Professor

Kontaktperson
Pernille Kallehave
Rådgiver og projektleder

Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, AU
Telefon: 21605659
Mail: peka@mgmt.au.dk