Om projektet

 

I efteråret 2017 efterlyste Industriens Fond projekter med fokus på nye digitale forretningsmodeller. Se mere om tema-call her

Smart Home projektet blev udvalgt som et af seks udviklingsprojekter.

Projektet ledes af et hold forskere på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Alexandra Instituttet er partner med særligt ansvar for de virksomhedsrettede udviklingsforløb - Living Labs, der udvikles i regi af projektet. Forskere fra University of Rostock og MIT Center for Information Systems Research deltager i forskningsprojekterne og i undervisningen. Se teamet bag projektet her.

Hvad går projektet ud på?

Ny viden og metoder, der kan styrke Smart Home virksomheders digitale forretningsmodeller er omdrejningspunkt for hele projektet.

Så hvordan griber vi det an?

Grundlæggende så udvikler vi ny viden via en række forskningsprojekter. Her indsamler vi data om smart home markedet, kunder og virksomheder. Vi tester nye metoder af, så vi får mere viden om, hvordan virksomheder kan styrke deres digitale strategier.

Det er vigtigt, at den nye viden om Smart Home feltet kommer ud til så mange danske virksomheder som muligt. Derfor har vi designet en række tilbud til virksomheder i form af kurser og udviklingsforløb

Til marts 2020 er vi klar med en e-læringsplatform med video-foredrag og mulighed for at modtage online rådgivning fra Alexandra Instituttets konsulenter.

Til marts lancerer vi også en webbaseret app "Mål din virksomheds digitale modenhed".  Via en række online spørgsmål får virksomheder en tilbagemelding om deres digitale modenhed. Korte videoer med projektets forskerevil forklare begreber og virksomhederne vil modtage gode råd til, hvordan de kan styrke deres digitale forretningsstrategi ind i Smart Home feltet. 

Vi har været i gang siden januar 2018. Projektet slutter til oktober 2020 med en afsluttende konference og en rapport med den nyeste viden.

Baggrund for projektet

I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, data leverandør og kommunikationskanal. Varmepumper, vinduer, el-vand- og varme systemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe etc. udstyres med intelligente sensorer og forvandler et traditionelt hjem til et Smart Home, hvor leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren er central.

Virksomheder, der plejede at være B2B underleverandører til byggeindustrien begynder nu at kommunikere direkte med husets beboere og modtage store mængder data om beboernes brugsvaner og behov. Samtidig begynder de enkelte komponenter at kommunikere med hinanden og opsamler en stor mængde data. Data som kan omsættes til nye digitale services.  De traditionelle producenter og leverandører presses af nye – og måske mere digitalt parate - aktører i markedet.

Smart Homes er derfor ikke kun et spørgsmål om nye tjenester og tilbud, men også om nye digitale salgs- og kunderelationer, nye samarbejdsrelationer, prisstrategier, og nye eksportmarkeder. Digitalisering omdefinerer forretningssystemer og modeller samt værdikæder i byggebranchen og andre brancher, der leverer til hjem.

Smart Home virksomheder skal være digitalt modne Med Børge Obel, Professor, Department of Management, Aarhus BSS
Smart Home virksomhedens største udfordring Med Andrea Carugati, Professor, Department of Management, Aarhus BSS