Projektets partnere

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Center for små og mellemstore virksomheder og nedenstående partnere.

IClimate

IClimate centret forener eksperter, der dækker alle videnskabelige og tekniske discipliner og aspekter af miljøøkonomi på Aarhus Universitet – lige fra systembiologer til klimaeksperter og ingeniører. Centret er specialister specialiseret i at kortlægge virksomheders og værdikæders CO2-regnskab og ESG. 

IClimate’s opgave i projektet er derfor at supportere deltagervirksomhederne i at udvikle deres egne ESG-rapporter. Derudover bidrager IClimate også til udvikling af ESG videnværktøjer og best practice samt formidling via projektets afsluttende roadshows.